Profsąjungininkai jaučiasi diskriminuojami

Kitame rašte, kurį Trišalei tarybai įteikė Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos (VPĮPS) pirmininkė Birutė Barišauskienė, teigiama, esą bendrovei vadovaujantis Vidas Karolis “nuo pat pirmųjų savo darbo įmonėje dienų pradėjo aršią kovą su profsąjunga”.


Pastarasis tokius kaltinimus neigia.


Užvertė priekaištais


B. Barišauskienė teigė tą patį mėnesį, kai bendrovei ėmė vadovauti V. Karolis, gavusi iš jo raštišką įspėjimą neturint vadovybės sutikimo nesilankyti įmonės teritorijoje jos darbo metu ir netrukdyti darbuotojams dirbti. “Generalinis direktorius pavedė su manimi bendrauti savo pavaldiniams, tačiau kai porą kartų atėjau į bendrovę, jie mane išvadino visokiais negražiais žodžiais ir išvijo lauk”, – sakė pirmininkė.


Anot jos, profsąjungos nariai buvo įvairiais būdais spaudžiami išstoti iš profsąjungos narių: vieniems esą buvo žadamas didesnis atlyginimas ir geresnės darbo sąlygos, kitiems grasinama atleidimu iš darbo. “Administracijos atstovai patys parašydavo pareiškimus dėl išstojimo iš profesinės sąjungos, o nariams liepdavo tik pasirašyti”, – tvirtino profsąjungos pirmininkė.


Pasak B. Barišauskienės, iki 2003 metų lapkričio, kai įmonei “Specialus autotransportas” ėmė vadovauti V. Karolis, joje buvo 43 profsąjungos nariai, o dabar jų belikę keturi.


“Daugelis narių po kelių mėnesių pasidavė šantažui, o kiti ir toliau buvo atakuojami. Štai 19 metų šioje bendrovėje dirbusiam darbuotojui, kuris nesutiko išstoti iš profsąjungos, buvo sufalsifikuotos darbinės aplinkybės: jis buvo apkaltintas padaręs vieną pravaikštą ir atleistas iš darbo, neatsižvelgiant į tai, kad anksčiau jokių drausminių nuobaudų neturėjo ir profsąjunga sutikimo nedavė. Mes manome, kad šiuo atveju buvo padarytas šiurkštus Darbo kodekso pažeidimas ir kreipėmės dėl to į teismą”, – sakė VPĮPS pirmininkė.


B. Barišauskinės teigimu, profsąjunga ne kartą kreipėsi ir į Valstybinę darbo inspekciją dėl įvairių saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimų, netvarkingos suminės darbo laiko apskaitos. “Nepaisant inspekcijos aktuose nurodytų pažeidimų pašalinimo terminų, darbdavys į iškeltus trūkumus menkai reagavo arba nekreipė jokio dėmesio”, – sakė ji.


Atmeta kaltinimus


Savo ruožtu bendrovės “Specialus autotransportas” generalinis direktorius Vidas Karolis, kuris taip pat yra ir Trišalės tarybos narys, teigė nenorįs gilintis į profsąjungos rašte išdėstytas “smulkmenas”, nes abu klausimai – ir dėl minėto darbuotojo atleidimo, ir dėl Darbo inspekcijos išvadų – šiuo metu yra nagrinėjami teismuose. Jis atmetė B. Barišauskienės kaltinimus dėl kitų darbuotojų spaudimo ir teigė su visais puikiai bendraująs.


Anot bendrovės vadovo, profsąjungos pirmininkė vengia bendrauti su juo ir todėl “nežino realios situacijos įmonėje”. “Netiesa, kad bendrovėje dirba 4 profsąjungos narai. Jų yra penki”, – teigė V. Karolis ir pridūrė per pusę metų “nesulaukęs jokio pasišnekėjimo su pirmininke”.


Trišalei tarybai atstovaujantys profsąjungiečiai svarstė, esą įmonėje nėra viskas taip gražu, kaip sako jos vadovas, jei į tarybą “plaukia tokie raštai”, o “socialinio dialogo nebuvimas tarp bendrovės vadovo ir profesinės sąjungos nedaro garbės V. Karoliui, kaip Trišalės tarybos nariui”.


Trišalė taryba nutarė periodiškai inicijuoti savivaldybės įmonių vadovų, miesto Tarybos narių ir profesinių sąjungų atstovų susitikimus, kurie paskatintų socialinę partnerystę.


Stiprins savo autoritetą


Trišalė taryba, be kita ko, susirūpino savo autoritetu. Po to, kai jai nepavyko pasiekti, kad laikinai būtų sustabdytas “Vitės valdų” ir “Mūsų valdų” privatizavimas, susimąstyta, ar ji apskritai nėra ignoruojama miesto politikų.


“Vakarų eksprese” rašėme, kad lygiai prieš mėnesį Trišalė taryba priėmė nutarimą kreiptis į miesto Tarybą su prašymu sustabdyti minėtų savivaldybės bendrovių privatizavimą. Nutarime buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad formuojant “Vitės valdų” ir “Mūsų valdų” įstatinį kapitalą esą buvo padarytos klaidos, o jų neištaisius būtų pažeistos smulkiųjų akcininkų teisės.


Tačiau miesto Taryba prašymo, kuris, anot Trišalės tarybos primininko Petro Bekėžos, buvo išsiųstas balandžio pabaigoje, nesvarstė. Trišalė taryba pasigedo ir atsakymo iš miesto Tarybos, kurį ši esą turėjusi pateikti iki gegužės 25 dienos.


Užvakar posėdžiavusi Trišalė taryba nutarė sudaryti darbo grupę, kuriai pavedė stiprinti tarybos autoritetą. Buvo nuspręsta, kad jei Savivaldybės Taryba neduotų atsakymo iki šiandienos, per žiniasklaidos priemones skelbti, kad miesto valdžia ignoruoja Trišalę tarybą.


Laima ŠVEDAITĖ


Vakarų ekpresas

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!