Bendras projektas su darbdaviais

Pasak LLPPS pirmininkės Ingridos Čirvinskaitės, įgyvendinant projektą (iki 2008 metų vasario mėnesio) bus apmokyta 240 dvylikos įmonių darbuotojų, kaip plėsti socialinį dialogą įmonės lygmeniu, taip pat bus išleistas vadovėlis apie socialinę partnerystę Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės įmonėse, įvyks socialinio dialogo derybų vedimo mokymo sesijos, kuriose bus apmokyti 24 žmonės. Be to, bus parengtas kolektyvinės sutarties pramonės šakos lygmeniu projektas, parengta mokymo programa “Socialinio dialogo mediatorius” ir pagal ją apmokyta 30 žmonių, sukurta socialinio dialogo ir monitoringo informavimo sistema.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!