Švietimo darbuotojų profesinė sąjunga: švietimo ir mokslo ministru netikslinga skirti a. monkevičių

Lapkričio 4 dieną posėdžiavę LŠDPS Koordinavimo tarybos nariai vienbalsiai nutarė priimti kreipimąsi į socialdemokratų, socialliberalų ir Darbo partijos lyderius: A. Brazauską, A. Paulauską ir V. Uspaskich, kuriame teigiama, jog švietimo ir mokslo ministru netikslinga skirti buvusį Vyriausybės narį Algirdą Monkevičių.


Kreipimęsi konstatuojama, jog ministro A.Monkevičiaus ir jo komandos inicijuoti bei priimti sprendimai esminiais Lietuvos švietimo reformos klausimais dažnai stokojo mokslinio pagrindimo, visų galimų pasekmių numatymo, sisteminio požiūrio į švietimą. A.Monkevičiaus inicijuotas mokyklų tinklo pertvarkos modelis daugeliu atvejų tarp mokyklų bendruomenių pasėjo sumaištį ir nerimą dėl mokyklų ateities, kas neigiamai atsiliepė mokinių ugdymo bei mokytojų darbo kokybei. Taip pat kreipimęsi sakoma, jog ministras neįsiklausė į konstruktyvius Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, daugelio mokytojų pasiūlymus ir pastabas dėl naujos mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos, kas neleido ankščiau priimti sprendimų dėl mokytojų darbo užmokesčio padidinimo. Be to, arogantiškas, nepagarbus ministro A.Monkevičiaus ir jo komandos elgesys neleido Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai užmegzti konstruktyvaus dialogo su Švietimo ir mokslo ministerija svarstant svarbius švietimo sistemos klausimus.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!