EPU: būtina užtikrinti pakankamus saugumo standartus

Europos policijos federacija (EPU) yra policijos pareigūnų federacija, jungianti federacijas ir asociacijas visoje Europoje.

Dėl atvirų sienų organizuotas nusikalstamumas padidėjo beveik visose Europos šalyse. Prekyba žmonėmis, sunkiaisiais ginklais, narkotikais, sukčiavimas ir internetinės apgavystės taip pat padažnėjo. Vis daugiau sunkiųjų ginklų naudojami nusikalstamoje veikloje, smarkiai išaugo agresija ir smurto formos. Dėl šių problemų Europos policijos federacija pradėjo pagrindinį projektą „Minimalūs standartai užtikrinti maksimalų saugumą“. Jo tikslas – padidinti minimalius standartus Europos policijos pareigūnams, pagerinant uniformų, įrangos, bei parengimo aprūpinimą.

Šis projektas padėjo atsakyti į labiausiai rūpimą klausimą – kaip pagerinti policijos pareigūnų, pažeidėjų ir kitų piliečių saugumą bylose, kai naudojama policijos pareigūnų jėga?

 

  1. Atnaujinti teisinę sistemą

Pagal tarptautinius žmogaus teisių standartus, policijos pareigūnų veikla sąlygoja institucijos pareigūnų elgesį ir reikalavimus profesiniam ugdymui.

Pagrindiniai teisinės bazės aspektai susiję su jėgos panaudojimu yra du :

  • Jėgos panaudojimo procedūrų trūkumas ar neaiškumas;
  • Nepakankama ar pernelyg bendra politika jėgos panaudojimui.

 

  1. Pagerinti techninį saugumą (uniformos bei įranga)

Pareigūnai privalo turėti tinkamą įrangą, siekiant sėkmingai atlikti savo pareigas.

Į policijos įrangą įeina keli nepakeičiami daiktai. Policijos ženklelis, uniforma (marškiniai ir kelnės) yra neatskiriama to dalis. Policininko lazda, pipirinės dujos ir ginklas taip pat labai svarbūs. Policininko batai, pirštinės ir neperšaunama liemenė, belaidis ryšys, antrankiai ir žibintuvėlis irgi.

Pipirinės dujos gali būti naudojamos pirmos kaip nukenksminti priemonė. Dujos nėra mirtinai pavojingos, jų efektas greitai praeina, todėl tai suteikia galimybę pareigūnui lengviau kontroliuoti situaciją, jei reikia surakinti rankas. Policininko lazda dažniausiai naudojama, jei, sulaikant užpuoliką, pipirinių dujų nepakanka. Kartais dujos susilpnina užpuoliką, tačiau lazda vis vien turi būti panaudojama sumažinant užpuolimo grėsmę.

Tazerinis ginklas yra palyginus naujas dalykas policijos įrangoje, tačiau pastaruoju metu jis naudojamas vis dažniau. Jis gali neutralizuoti užpuoliką nesukeliant jam mirtino pavojaus ar sužalojimų.

Kai kuriose bylose šaunamasis ginklas yra būtina priemonė išvengti mirtinos grėsmės. Šaunamieji ginklai yra naudojami tik būtiniausiais atvejais, siekiant apsaugoti nekaltus žmones nuo žūties.

Batai, pirštinės ir neperšaunama liemenė apsaugo rankas, kojas ir vidinius organus nuo sužalojimų. Praktika rodo, kad neperšaunama liemenė padidina pareigūno šansus išlikti gyvam atlaikant 14 ginklo šūvių, vis tik ne visos Europos šalys yra jomis aprūpintos. Pareigūno diržas turi prilaikyti nurodytą įrangą. Dėklai, kišenės ir laikikliai turi būti laisvai ir lengvai pasiekiami ranka, tačiau tuo pačiu sunkiai prieinami kitiems. Tai daugiausia taikoma šaunamiesiems ginklams, kuriems yra naudojami dvigubi ar net trigubi dėklai.

  1. Suteikiant aukštos kokybės pareigūnų apmokymą

Edukacinės programos, mokymai ir praktikos analizės padidina saugumą individualiam pareigūnui. Gauti tinkamą mokymą labai svarbu, nes tai ne tik padidina jėgos panaudojimo saugumą ir tikslumą, padeda išvengti konfrontacijos, bet ir saugo pareigūnus ir jų departamentus nuo baudžiamojo persekiojimo.

Pradinio apmokymo nėra gana. Norint užtikrinti aukštą parengimo kokybę reikia:

  • Teisinio apmokymo: išnagrinėti teisinius atnaujinimus, analizę ir praktiką;
  • Technikos bei taktikų panaudoti jėgą: sprendimų priėmimas pagal scenarijus, metodų tobulinimas.

Be to, pareigūnų mokymai turi būti tęstiniai; tai turėtų būti atliekama su reikiamu intensyvumu, gebant išmokyti priimti sprendimus esant streso ir aukšto kraujo spaudimo sąlygoms.

EPF atlikta analizė parodė, kad tam tikri policijos departamentai Europoje prieš atliekant kasmetinius bandymus rengia mokymus savo pareigūnams, tačiau, deja, kai kurie tai daro “tik popieriuje”, o ne praktikoje. Tai toli gražu nėra tai, ko reikia policijos pareigūnams pritaikant šiuos metodus, kai patiriamas stresas. Be to, neturėtume policijos pareigūnų mokyti tik jėgos panaudojimo būdų, turėtume išmokyti pasirengimo įveikti bet kokį galimą pasipriešinimą psichinės veiklos mokymo pratybomis.

Policijos įgaliojimų vykdymą reglamentuoja tarptautiniai ir nacionaliniai/ vyriausybiniai įstatymai ir atskirų policijos padalinių procedūros, tačiau tai neužtikrina centralizuoto ir vienodo policijos veiklos politikos supratimo.

Yra taikomi jėgos naudojimo standartai, tačiau jie nėra užtikrinami įrangos ir mokymo standartais.

Šiandien, net XXI amžiuje, mes turime policijos pareigūnų patruliuojančių gatvėse su visa reikiama įranga Europoje, kol kiti patruliuoja tik su rankiniais ginklais.

Įrangos ir aprangos standartų nebuvimas, pasitelkiant pasenusias asmens apsaugos priemones arba dirbant aplinkoje, kurioje jų apskritai trūksta, ne tik sukuria sąlygas kai kurių policijos pareigūnų nelygybei ir diskriminacijai, bet taip pat kelia pavojų žmonių, atliekančių savo pareigas sveikatai ir gyvenimo būdui. Taigi, tai sudaro didelį poveikį ne tik pareigūnų darbo kokybei, bet ir piliečių saugumui.

Yra itin svarbu užtikrinti ES piliečių saugumą visose valstybėse laikantis europos policijos pareigūnų minimalių standartų, susijusių su jų uniformomis, įranga, mokymu, mokėjimais, profesinių sąjungų teisėmis ir apsauga, “saugumo sektoriaus” ir “saugumo tarnybos” įstatais. Minimalių standartų klausimas tampa vis svarbesnis, atsižvelgiant į laisvo judėjimo teisę ES ir piliečių lūkesčius užtikrinant vienodą saugumo ir asmens apsaugos lygį, taip pat lygiavertę paslaugų ir pagalbos kokybę, kurią teikia kai reikia.

Prieš diegiant vienodus minimalius Europos policijos pareigūnų standartus, jie turi būti aiškiai apibrėžti nacionalinio ir europinio lygmens struktūrinių padalinių ir išsamiai pateikti duomenys apie jų teikiamas paslaugas šio sektoriaus gyventojams. Dėl saugumo sektoriaus struktūrinių vienetų dviprasmiškumo yra kliūčių įgyvendinant konkrečias reformas. Dėl to neįmanomas panašių organizacijų susivienijimas ir, svarbiausia, bendrų tikslų siekis, išdėstytas ES strategijoje “Europa 2020”.

Svarbiausia yra priimti sprendimus dėl:

  • bendrų minimalių standartų dėl uniformos tipo, kokybės ir dėvėjimo/ keitimo laikotarpių;
  • bendrų minimalių standartų dėl individualių apsaugos ir saugos priemonių (įrangos ir transporto priemonių) tipo ir kokybės;
  • minimalių standartų dėl profesinio mokymo ir kvalifikacijos gerinimo.

Minimalių standartų vienodumo, įrangos ir mokymo aspektų kūrimas yra mažiausia, ką ES gali ir turi padaryti kuo greičiau. Štai kodėl tai yra pirmasis svarbus kolektyvinis EPF žingsnis. Kad ir kaip būtų, Europos policijos sąjunga ir toliau kovos už sindilines teises ir adekvačią policijos pareigūnų apsaugą, siekiant saugaus pareigų atlikimo, kad pareigūnai turėtų nepriklausomų priemonių, visiškai apsaugotų įstatymais, būtų gerai apmokyti, tinkamai parengti ir dar labiau motyvuoti.

 

Pagal Europos policijos federacijos informaciją parengė Loreta Soščekienė

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!