T. Jakutavičius išrinktas EPSU jaunimo tinklo valdybos nariu

Rugsėjo 8-9 d., Berlyne, VER.DI profesinės sąjungos būstinėje, vyko  Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų (EPSU) jaunimo tinklo (angl. EPSU Youth Network) susitikimas, į kurį susibūrė per 55 Europos profesinių sąjungų jaunimo atstovus. Jame dalyvavo ir Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos jaunimo sektoriaus ir asociacijos “LPSK Jaunimas” pirmininkas Tomas Jakutavičius.

Renginyje  buvo diskutuojama, kaip paskatinti jaunimą tapti aktyviais profesinių sąjungų, bendruomenių nariais, sukurti saugias darbo vietas ir užtikrinti orų darbo užmokestį, o profesines sąjungas padaryti patraukliomis jauniems darbuotojams ir išlaikyti jau esamus narius, ieškota, kas jungia jaunimą skirtinguose Europos regionuose.

Taip pat buvo numatyti nauji Jaunimo tinklo tikslai bei uždaviniai, jaunimo įtraukties ir organizavimo klausimai, o EPSU generalinis sekretorius Jan Willem Goudriaan susitikimo dalyviams pristatė ateinančių metų prioritetines šios organizacijos veiklos kryptis.

Susitikimo metu Tomas Jakutavičius buvo išrinktas EPSU Jaunimo tinklo valdybos (vykdomojo komiteto) (angl. EPSU Youth Network Steering Committee) nariu. Valdybą sudaro 7 nariai, kurie į susitikimus bursis du kartus per metus, o, esant būtinybei, ir dažniau. Valdybos nariai rengs ir vaizdo konferencijas bei dalinsis informacija specialiai sukurtoje platformoje „SLACK“.

Buvo suformuotos ir trys darbo grupės: Komunikacijos ir kampanijų (Communication and Campaigns), Politikos ir tyrimų (Policy and Research) bei Organizavimo ir narių pritraukimo (Organizing and Recruitment). Siekiant užtikrinti sklandžią minėtų darbo grupių veiklą, kiekvienai iš jų buvo paskirti atsakingi valdybos nariai. T. Jakutavičius bus atsakingas už Komunikacijos ir kampanijų darbo grupės veiklą.  

Primename, jog EPSU vienija daugiau nei 8 mln. visuomeninių paslaugų darbuotojų iš visos Europos. Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija yra EPSU narė ir aktyviai dalyvauja šios tarptautinės organizacijos veikloje. 

 

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija/ Jūratė Jasiūnienė