„Profesinės sąjungos už teisingą atkūrimą“

Europos profesinių sąjungų konfederacija inicijavo finansavimą stiprinti profesinių sąjungų vaidmeniui švelninant COVID-19 krizės sukeltą poveikį.

Darbo plano tikslai: skaitmeninių profesinių sąjungų kūrimas ir jų veiklos skaitmenizavimas; profesinių sąjungų informuotumas, matomumas, pasiekiamumas bei gebėjimus stiprinančios veiklos; socialinio dialogo ir kolektyvinių derybų  stiprinimas ypatingą dėmesį skiriant nacionaliniams atkūrimo planams; sklandus perėjimas prie ekologiškumo ir skaitmenizavimo.

Projekto trukmė: 2022 sausis – 2023 birželio pabaiga.

Veiklos:

Apklausa apie pasitikėjimą profesinėmis sąjungomis;

Sukurtas ir gatvės meno objektas „Asociacijos“;

Sukurtas reklaminis videoklipas;

Įvyko konferencija.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!