Daugiau nei pusė gyventojų neturi nuomonės apie profesines sąjungas

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos užsakymu kovo 10–19 dienomis atliktoje „Vilmorus“ apklausoje respondentų buvo klausiama, ar jie pasitiki profesinėmis sąjungomis. 32,7 proc. iš 1005 vyresnių nei 18 m. apklaustų Lietuvos gyventojų atsakė, jog profesinėmis sąjungomis pasitiki, 11,7 proc. – ne, atsakymą „nei taip, nei ne“ pasirinko daugiau nei pusė respondentų – 55,6 proc.

Pagal amžiaus grupes daugiausiai nepasitikinčiųjų – 13,7 proc. – yra tarp 50-59 m. žmonių, daugiausiai pasitikinčiųjų – 38,3 proc. – tarp 30-39 m., daugiausiai neturėjusiųjų nuomonės buvo tarp 70 m. ir vyresnių gyventojų.

Labiausiai apie profsąjungas nuomonę turi specialistai tarnautojai –  jų tarpe mažiausias procentas neturinčiųjų nuomonės (47,8 proc.). Pasitikinčiųjų šioje grupėje taip pat daugiausiai – 37,3 proc., o 14,9 proc. profsąjungomis nepasitiki.

Daugiausiai pasitikinčiųjų gyvena kaimiškosiose teritorijose – 40,7 proc. apklaustųjų. Vilniaus miesto gyventojams profsąjungos mažiausiai rūpi – 64,5 proc. apklaustųjų neturi nuomonės apie jas; daugiausiai nepasitikinčiųjų profesinėmis sąjungomis yra Vilniuje ir kituose didžiuosiuose miestuose – po 13,5 proc.;

Iš 19 apklausai pateiktų institucijų, profesinių sąjungų rezultatas (iš pasitikinčiųjų procento atėmus nepasitikinčiųjų) – apie vidurį.

Šaltinis – „Lietuvos rytas“ ir „Vilmorus“.

Apklausa finansuota iš Europos profesinių sąjungų konfederacijos projekto „Profesinės sąjungos už teisingą atkūrimą“ lėšų.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!