LPSK valdybos posėdyje

Vasario 19 d. įvykusiame eiliniame LPSK valdybos posėdyje svarstytas klausimas dėl gynybos mokesčio, kurį kelia Lietuvos vyriausybė. Pirmajame premjerės Ingridos Šimonytės inicijuotame susitikime su parlamentinių partijų ir socialinių partnerių atstovais kaip galimi šaltiniai papildomų lėšų surinkimui buvo minėti pridėtinės vertės mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio ir pelno mokesčio kėlimas.

Valdybos nariai sutiko, jog saugumo klausimas karo grėsmės akivaizdoje yra itin svarbus ir jautrus, tačiau papilomų lėšų našta neturi kristi ant pažeidžiamiausių gyventojų grupių (vartojimo mokesčių kėlimas) arba ant darbuotojų, kurie ir taip neša didžiausią mokestinę naštą (gyventojų pajamų mokesčio kėlimas) tiek krizių metu, tiek joms praėjus.

Kadangi vis dar neaišku, nei kiek, nei kam konkrečiai papildomų lėšų reikia, darbuotojai ir jų atstovės profesinės sąjungos neturėtų būti atsakingomis už sprendimus, už kuriuos atsakomybę turėtų prisiimti valdantieji. Dar geriau, kad tiek už sprendimus, tiek už jų įgyvendinimą būtų atsakinga jau naujos sudėties vyriausybė.

Tarp pasiūlymų surinkti papildomų lėšų skambėjo 2009 m. laikinai sumažinto pelno mokesčio atstatymas iki 20 proc.; lengvatų ir specialiųjų sąlygų, dėl kurių biudžetas praranda milijardus, peržiūra; sugrįžimas prie pernai svarstytos ir parengtos mokesčių pertvarkos apmokestinant visas pajamas, nepriklausomai nuo jų rūšies, įvedant realų mokesčių progresyvumą. Taip pat minėtas ir praktiškai susikompromitavusios II pensijų kaupimo pakopos peržiūrėjimas nutraukiant tam skiriamą valstybės finansavimą.

Kitu klausimus svarstytas Seime registruotas Profesinių sąjungų įstatymo projektas. Juo siekiama įtvirtinti profesinių sąjungų atsakomybę teikiant metines veiklos ataskaitas bei metinius finansinius ataskaitų rinkinius, užtikrinant jų viešumą ir prieigą visuomenei. Su projekto rengėju Seimo nariu Viliumi Semaška bendravusi LPSK pirmininkė Inga Ruginienė teigė, jog iniciatorių ketinimai geranoriški, juo atseit siekiama daugiau pasitikėjimo profesinėmis sąjungomis visuomenėje, tačiau akivaizdu, kad nėra supratimo, kas yra ir kaip veikia profesinės sąjungos.

Tai įrodo ir triuškinanti Seimo Teisės departamento išvada, kuri teigia, jog minėtas pasiūlymas galimai prieštarauja Lietuvos ratifikuotai Tarptautinės darbo organizacijos konvencijai Nr. 87 „Dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo“ bei Lietuvos Konstitucijai.

Vėliau posėdyje pristatytos LPSK kontrolės komisijos ataskaita bei LPSK ir LPSK jaunimo centro 2023 m. sąmatų vykdymas ir 2024 m. sąmatų planai. Nuspręsta, kad LPSK tarybos posėdis nuotoliniu būdu vyks kovo 27 d.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!