Atnaujinta socialinių paslaugų šakos kolektyvinė sutartis

Vasario 7 d. pasirašytas susitarimas dėl socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo.

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams, priklausantiems profesinėms sąjungoms, už įgytą vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją papildomai 5 procentais didinama pareiginės algos pastovioji dalis.

Priešpensinio amžiaus socialiniams darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau kaip 5 metai, įgyta kvalifikacinė kategorija galios kol jie sukaks senatvės pensijos amžių ir įgis teisę į socialinio draudimo senatvės pensiją.

Susitarimą su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene pasirašė dviejų LPSK narių Valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos ir Visuomeninių paslaugų profsąjungų federacijos pirmininkas pirmininkai Irena Petraitienė ir Romualdas Nemanius, taip pat – Socialinių įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Vičiūnas, Socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Gedvilas, Socialinių darbuotojų profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ pirmininkė Alma Nevierienė,

„Ne vienerius metus vykstančios derybos dėl šakinės kolektyvinės sutarties įrodo, kad socialinė partnerystė nėra tik popieriuje, bet veikia realiame gyvenime. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,  pasirašydama šakinę kolektyvinę sutartį, parodo savo rūpestį ir norą gerinti socialinių darbuotojų darbo sąlygas. Tai skatina darbuotojus  būti lojalius savo darbovietėms“, – sako Visuomeninių paslaugų profsąjungų federacijos pirmininkas R. Nemanius.

Susitarimas taikomas visiems socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams, kurie susitarimo pasirašymo dieną buvo ir dabar yra profesinių sąjungų nariai.

Šio susitarimo nuostatos bus taikomos 4,4 tūkst. profesinių sąjungų nariams, kurie dirba 84 socialinių paslaugų įstaigose. Palyginimui, 2018 m. pasirašius pirmą šakos kolektyvinę sutartį, jos nuostatos buvo taikomos 35 įstaigoms (1 tūkst. profesinių sąjungų narių), 2019 m. pasirašius susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, jos nuostatos jau buvo taikomos 50 įstaigų (1,9 tūkst. narių), 2020 m. – 57 įstaigoms  (2,3 tūkst. narių), 2021 m.  – 61 įstaigai (2,9 tūkst. narių), 2022 m. – 66 įstaigoms (3,6 tūkst. narių).

Ministerijos turimais duomenimis, šalyje dirba apie 15 tūkst. socialinių paslaugų srities darbuotojų, iš jų maždaug 5 tūkst. yra socialiniai darbuotojai, kiti dirba individualios priežiūros darbuotojais, užimtumo specialistais, psichologais, asmeniniais asistentais ir kt.

Vidutinis svertinis šalies biudžetinėse įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų darbo užmokestis „į rankas“ 2023 m. I  ketvirtį siekė 1152 eurus.

Parengta pagal SADM inf.

SADM nuotr.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!