Kokie pokyčiai laukia valstybės tarnautojų?

Vidaus reikalų ministerija valstybės tarnybos pertvarkos koncepciją pristatė ir aptarė su Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesine sąjunga. Pagal koncepciją bus rengiamas naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymas, kuriuo siekiama tobulinti valstybės tarnybą sustiprinant vadovavimo ir lyderystės gebėjimus, padidinant valstybės tarnybos profesionalumą, lankstumą ir efektyvumą, modernizuojant žmogiškųjų išteklių valdymą, diegiant inovacijas valstybės tarnyboje.

2020 m. vyriausybinio sektoriaus darbuotojų tyrimas atskleidžia, kad valstybės tarnautojų pasitenkinimo darbu indeksas yra 5,7 balai iš 10 galimų. Be to, kasmet mažėja norinčių dirbti valstybės tarnyboje – čia norėtų dirbti tik 11 proc. jaunimo ir tik 18 proc. turinčiųjų magistro laipsnį. Taip pat mažėja ir pasitikėjimas valstybės įstaigomis – pagal 2021 m. visuomenės nuomonės tyrimo rezultatus matyti, kad valstybės institucijomis pasitiki 56 proc. gyventojų. Taigi, pasak vidaus reikalų viceministrės Sigitos Ščajevienės, esama situacija netenkina nė vienos pusės – nei valstybės tarnautojų, nei gyventojų, nei sprendimų priėmėjų.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) patvirtino Valstybės tarnybos pertvarkos koncepciją. Tai parodo, jog pasirinkta valstybės tarnybos tobulinimo kryptis yra teisinga. Pertvarka siekiama valstybės tarnybą priartinti prie darbo santykių, darbo užmokestį susiejant su darbuotojų kompetencijomis, gebėjimais ir veiklos rezultatais.

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profsąjungos vadovė Irena Petraitienė pastebėjo, jog pertvarkos metu numatoma daug įdomių pokyčių. Jos teigimu, profesinės sąjungos viliasi ir toliau konstruktyviai bendradarbiauti rengiant naująjį Valstybės tarnybos įstatymo projektą.

Viceministrės S. Ščajevienės teigimu, Vidaus reikalų ministerija yra už tai, kad profesinės sąjungos tik stiprėtų, ir sėkmingai atstovautų darbuotojams ir jų teisėms. Ji patikino, jog profesinių sąjungų pasiūlymai dėl valstybės tarnybos tobulinimo – laukiami ir vertinami.

Valstybės tarnyboje dirba 55 tūkst. karjeros ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų, taip pat darbuotojų pagal darbo sutartis.

Parengta pagal VRM inf.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!