Laikas užkirsti kelią darbdavių manipuliacijoms mažinant dienpinigius

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) palaiko siūlymą, kad darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos būtų mokamos tik pavedimu į darbuotojo nurodytą mokėjimo sąskaitą. Darbo užmokestis grynaisiais labiausiai paplitęs transporto, statybų ir paslaugų sektoriuose. Tai yra patys problemiškiausi sektoriai, kur daugiausiai šešėlio ir darbuotojų išnaudojimo faktų. Darbo užmokesčio mokėjimas grynaisiais apsunkina ir įrodinėjimo procesą darbuotojui kilus ginčui dėl priklausančio darbo užmokesčio nesumokėjimo.

Be to, LPSK įsitikinusi, jog reikia pagaliau naikinti praktiką komandiruojamiems darbuotojams mažinti dienpinigius iki 50 proc. Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių. „Šios lengvatos kažkada išsireikalavo transporto sektorius siekdamas taupyti darbuotojų sąskaita. Tačiau tai galioja visiems komandiruojamiems darbuotojams. Nuolat gauname skundų iš teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų, taip pat – įdarbinimo agentūrų darbuotojų“, – komentuoja LPSK pirmininkė Inga Ruginienė.

Finansų ministerijos atlikta transporto sektoriaus įmonių analizė rodo, jog 2020 m. transporto įmonės darbuotojams išmokėjo daugiau nei 0,5 mlrd. eurų dienpinigių. Dienpinigiai traktuojami kaip darbo užmokesčio dalis, kuri sudaro nuo 25 iki 60 proc. viso atlyginimo, ir jie nėra pamokestinami. Dalį atlyginimo dienpinigiais gaunantys darbuotojai išeidami į pensiją gauna mažesnę pensiją nei priklauso, ligos atveju išmokama mažesnė ligos pašalpa, kur kas mažesnė būna ir neįgalumo pensija. O juk dienpinigių prasmė turėtų būti kompensuoti dėl komandiruotės darbuotojų patiriamas papildomas sąnaudas.

„Šios lengvatos verslui tikrai jau užsibuvo, galbūt tam tikru laikotarpiu tai turėjo prasmės, tačiau nuolat lobti darbuotojų sąskaita yra neatsakinga, ciniška ir nusikalstama. Už darbą visuose ekonominiuose sektoriuose turi būti atlyginama ne neapmokestinamomis komandiruočių kompensacijomis, o rinkos sąlygas atitinkančiu darbo užmokesčiu“, – įsitikinusi I. Ruginienė.

LPSK  nusiteikusi kategoriškai: dienpinigiai turi būti mokami 100 proc. ir juos reikia tinkamai apmokestinti.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!