Už pavojingas darbo sąlygas reikalauja 15 proc. priedo

Didžiausia šalyje Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) kreipėsi į Ministrę Pirmininkę Ingridą Šimonytę bei švietimo, mokslo ir sporto ministrę Jurgitą Šiugždinienę dėl priemokos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistams bei jų darbo tvarkos reglamentavimo karantino metu.

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistai karantino metu vieninteliai palikti karo fronte. Suprasdami, kad situacija šalyje nepavydėtina, reikalaujame, jog šiems specialistams būtų skirti įstatymu numatyti priedai už pavojingas darbo sąlygas. Be to, kuo skubiau turi būti sureguliuota ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistų darbo tvarka, užtikrintos būtinosios apsaugos priemonės bei tvarka – kas ir kaip gali vesti vaikus į ugdymo įstaigas“, – sako LŠMPS pirmininkas Egidijus Milešinas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu nustatyta, kad ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

LŠMPS siūlo kuo skubiau reglamentuoti, kaip ir kokiais būdais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos gali įvertinti, kada tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir suteikti teisę įstaigoms ugdyti išskirtinai tik tuos vaikus, kurių tėvai dėl objektyvių priežasčių neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu.

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistų darbo sąlygos nukrypsta nuo normalių darbo sąlygų, o darbdavio pareiga, tokiu atveju, yra mokėti darbuotojui padidintą darbo užmokestį. LŠMPS reikalauja padidinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo darbuotojų darbo užmokestį 15 proc. iki šie darbuotojai galės dirbti normaliomis darbo sąlygomis. Visi mūsų iškelti reikalavimai – mokytojų teisių apsauga ir gynimas, kurie įtvirtinti Lietuvoje galiojančiuose įstatymuose ir teisės aktuose“, – pabrėžia E. Milešinas.

LŠMPS inf.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!