Seime priimti socialinių partnerių suderinti Darbo kodekso pakeitimai

Šiandien Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas (projektas Nr. XIIIP-4554(2)), kurioms pritarė visi socialiniai partneriai, esantys Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje.

Darbo kodekse patikslintas atrankos į pareigybes, dėl kurių turi būti rengiamas konkursas, reglamentavimas; darbo santykių nutraukimo reglamentavimas.

Priimtais pakeitimais kodekse taip pat reglamentuoti laikinojo įdarbinimo įmonių kriterijai, kuriuos jos turi atitikti kaip darbdavės.

Įstatymo projekto derinimo metu papildomai buvo gauti Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) siūlymai ir prašymas kartu tikslinti kitas Darbo kodekso nuostatas, kuriomis būtų užtikrinta geresnė onkologinėmis ligomis susirgusių asmenų teisinė apsauga. Į prašymą buvo atsižvelgta ir naujasis įstatymas uždraudė diskriminaciją dėl sveikatos būklės (ne tik dėl negalios). Priimtais pakeitimais taip pat nustatyta galimybė dirbti ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos nuotoliniu būdu ir tada, kai to prašo darbuotojas, savo prašymą pagrįsdamas sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę; nustatytas kasmetinių atostogų suteikimo privalomumą asmenims, kurių prašymas pagrįstas sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jų sveikatos būklę; reglamentuotas nemokamų atostogų suteikimas darbuotojui, pateikusiam sveikatos įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę.

Darbo kodekso pataisos priimtos už vieningai balsavus 113 balsavime dalyvavusių Seimo narių. Jos įsigalios rugpjūčio 1 d.

Dėl kitų Darbo kodekso nuostatų vyks tolesni svarstymai tarp socialinių partnerių dvišalėse darbo grupėse, Darbo santykių komisijoje prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos, Trišalėje taryboje.

Lyginamasis priimto dokumento variantas.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!