Keleivinio transporto vairuotojams turi būti mokama už visą darbo laiką, o ne tik už vairavimą

Sausio  17 d. Kaune įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo susirinkimas.

Jame dalyvavo forumo pirmininkas Bronius Bučelis, Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, Lietuvos dokininkų sąjungos pirmininkas Romas Liaudanskis, UAB „Kauno autobusai“  darbuotojų profesinės sąjungos vicepirmininkas Dainius Kizis, UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Jonas Petraška, Lietuvos vežėjų sąjungos pirmininkas Petras Grėbliauskas, UAB ,,Toks“ darbininkų sąjungos pirmininkas Viktoras Antanavičius, Lietuvos profesinių sąjungų aljanso pirmininkas Audrius Cuzauskas.

Forumo susirinkime informuota, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. Vyriausybės priimtu nutarimu minimalus atlyginimas nustatytas 607 eurų ir krovininio transporto vairuotojams nustatytas koeficientas – 1,65 nuo minimalaus atlyginimo dydžio.

Lietuvos profesinių sąjungų aljanso pirmininkas Audrius Cuzauskas informavo, kad 2019 metais darbo ginčų komisijos išnagrinėjo daugiau kaip 100 bylų dėl vairuotojams neišmokėtų atlyginimų ir dokumentų klastojimo. Krovininio transporto vairuotojams priteista ir išmokėta daugiau kaip 300 tūkst. eurų. Kadangi vairuotojams daugiausiai mokama grynaisiais pinigais, todėl kyla sunkumų atstovaujant darbuotojams tiek darbo ginčų komisijose, tiek teismuose. Pasiūlyta forumo vardu kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kad krovininio transporto bendrovės būtų tikrinamos, kaip vykdomas Vyriausybės nutarimas dėl koeficiento dydžio komandiruojamiems darbuotojams.

UAB ,,Toks“ darbininkų sąjungos pirmininkas Viktoras Antanavičius paminėjo, kad jo atstovaujamoje bendrovėje nėra pasirašyta kolektyvinė sutartis ir vairuotojams mokamas šiek didesnis negu minimalus atlyginimas. Be to, daugelyje keleivinio transporto bendrovių vairuotojams mokama tik už vairavimą, kitas darbo laikas nėra apmokamas. Forumas priėmė sprendimą kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo misteriją (SADM), kad vairuotojams būtų apskaitomas visas darbo laikas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje.

Forumo pirmininkas Bronius Bučeli informavo, kad Seimas priėmė Viešųjų pirkimo ir vidaus įstatymo pataisas, kurios įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d. Nuo šiol savivaldybės pačios galės spręsti kokiu būdu parinkti keleivių vežėjus: skelbti konkursą ar sudaryti vidaus sandorį su savivaldybės valdoma įmone. Tai turėtų palengvinti sąlygas savivaldybių įmonėms atnaujinti autobusų parkus.

Teisininkė  Jovita Jančiauskienė pateikė informacijos dėl įsigaliojančių įstatymų.

Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža pateikė informacijos dėl jūrininkų dienpinigių vadovaujantis TDO konvencijos 4.5 taisyklėmis. Siūloma atšaukti Vyriausybės nutarimu patvirtintas taisykles, kurios iškreipia dienpinigių esmę nemokant jokių socialinių draudimo įmokų. Taip pat susirinkime pritarta jo siūlymui, kad nebūtų privatizuojamos strateginės įmonės reorganizuojant jas į akcines bendroves.

Kitas Forumo susirinkimas numatytas balandžio 17 d.

Parengta pagal B. Bučelio pateiktą inf.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!