Solidarizuojamės su Ukrainos profesinėmis sąjungomis prieš darbo kodekso liberalizavimą

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) palaiko Ukrainos darbuotojus ir profesines sąjungas, kurios kovoja prieš naują, liberalų darbo įstatymo projektą, pagal kurį darbuotojai netektų teisinės apsaugos, o profesinės sąjungos – galimybės juos apsaugoti.

Sausio 20 d. LPSK išsiuntė laišką Ukrainos prezidentui, vyriausybės ir Aukščiausiosios Rados vadovams reikalaudama, kad Ukrainos vyriausybė ir Parlamentas laikytųsi pagrindinių tarptautinių darbo standartų. Taip pat vyriausybė raginama, rengiant naująjį Darbo kodeksą, išsamiai konsultuotis su profesinėmis sąjungomis bei naudotis Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pagalba ir patarimais.

Gruodžio 27 d. Ukrainos ministrų kabinetas Aukščiausiajai Radai (Ukrainos Parlamentui) pateikė naują, liberalų  darbo įstatymo projektą. Prieš keletą dienų buvo pateikti dar du panašūs įstatymų projektai, kurių nuostatos pažeidžia tiek pagrindines darbuotojų teises, tiek tarptautinius standartus.

Pakeitimai numato daugiau galimybių įdarbinti pagal „nulines“ bei laikinąsias darbo sutartis, kurios neužtikrina nei tinkamos darbuotojų apsaugos, nei pajamų ir garantijų – atvirkščiai, didina įtampą, stresą ir nežinomybės jausmą.

Taip pat darbdaviams būtų lengviau atleisti darbuotojus be pagrįstos priežasties, neišmokant jiems išeitinės išmokos. Tuo metu už viršvalandžius vietoje 100 proc. priemokos būtų mokama tik 20 proc. priemoka, o tai pažeistų TDO Konvenciją dėl darbo laiko Nr. 1, kurioje numatyta, jog už viršvalandžius darbuotojams turi būti išmokama bent 25 proc. priemoka.

Pasak Ukrainos ir tarptautinių profesinių sąjungų organizacijų, šie įstatymų pakeitimai pažeidžia esmines darbuotojų teises, taip pat įstatymų projektai buvo parengti už uždarų durų, be išsamių ir atvirų trišalių konsultacijų su profesinėmis sąjungomis.

LPSK laiškas Ukrainos vadovams anglų k.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!