Rytoj – Trišalės tarybos posėdis

Kovo 26 d. įvyks eilinis Lietuvos trišalės tarybos posėdis. Jame bus svarstomas Socialinio dialogo skatinimo įstatymo projektas, kuris taryboje pristatytas sausio 22 d., pakartotinai svarstytas – vasario 19 d. posėdyje. Pastarajame nutarta prašyti socialinių partnerių kartu teikti ir pasiūlymus dėl Darbo kodekso pakeitimo, kuris įpareigotų darbdavį  darbo skelbimuose nurodyti informaciją apie siūlomo darbo užmokesčio dydį ir (arba) dydžio intervalą. Taip pat prašoma pasiūlymų dėl Konkurencijos įstatymo, kurį siūloma papildyti nuostata, kad karteliniu susitarimu nebūtų laikomas gerinantis tam tikros ūkio šakos darbuotojų darbo sąlygas.

Šiame posėdyje turėtų būti priimti sprendimai dėl visų trijų įstatymų projektų. Lietuvos Respublikos socialinio dialogo skatinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 25 straipsnio ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo projektų aiškinamasis raštas.

Darbotvarkėje taip pat numatytas klausimas dėl galimybės skubos tvarka realizuoti profesinių pensijų fondų praktinį įteisinimą. Šis klausimas perkeltas iš praeito posėdžio, nes tąsyk nebuvo jo iniciatorius Lietuvos darbdavių konfederacijos vadovo Dano Arlausko. Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Tyrimų skyriaus parengta analitinė apžvalga apie profesines pensijas Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose, Prancūzijoje ir Vokietijoje.

Trišalės tarybos posėdyje bus diskutuojama ir dėl energetikos sektoriaus reguliuojančių institucijų konsolidavimo. Tam vasario 14 d. jau pritarė Vyriausybė, o šį klausimą Trišalei tarybai svarstyti teikia Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija. Planuojama, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos funkcijas perimtų Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba.

Posėdžio pabaigoje taip pat bus renkamas Trišalės tarybos pirmininkas. Vadovaujantis rotacijos principu pirmininkavimą tarybai turėtų perimti darbdavių pusė.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!