Į vasaros stovyklą susirinko rekordinis skaičius jaunimo

Rugpjūčio 10-12 dienomis įvyko asociacijos „LPSK jaunimas“ vasaros stovykla. Tai jau tradicija tapęs ir kasmet  vasarą vykstantis renginys, šiemet pradžiuginęs organizatorius dalyvių gausa – į stovyklą susirinko bene 60 dalyvių iš skirtingų profesinių sąjungų. Pasak asociacijos pirmininko Tomo Jakutavičiaus, į stovyklą atvykusiųjų dalyvių skaičius – rekordinis.

Jau pirmąją dieną atvykusius dalyvius pasitiko įtempta darbotvarkė. Jaunieji profsąjungininkai susipažino atlikdami įvairias užduotis, turėjo progą prisistatyti save bei organizaciją, iš kurios atvyko.

Išaušusi antroji stovyklos diena prasidėjo diskusija „Profesinės sąjungos keičia bendruomenes“ bei Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkės ir asociacijos „LPSK jaunimas“ garbės narės Ingos Ruginienės sveikinimo žodžiais.  Maloniai nustebino dalyvių aktyvumas diskusijoje, tad LPSK pirmininkei teko atsakyti į nemažą kiekį kilusių klausimų. Išsiaiškinta apie profesinių sąjungų vaidmenį visuomenėje ir realią situaciją, esančią šalyje šiuo metu. Į renginį atvyko kolegos iš Latvijos ir Estijos profesinių sąjungų susivienijimų, kurie taip pat turėjo progos pristatyti savo patirtį dirbant bei pritraukiant jaunimą iš regionų.

Organizatoriai buvo nusiteikę rimtai, tad kitai diskusijai buvo nuspręsta pasikviesti Jaunimo reikalų tarybos narius – Deimantę Rimkutę ir Konstantiną Rečkovą. Svečiai stovyklos dalyviams entuziastingai pasakojo apie tarybos veiklą nacionaliniu mastu, pateikė pavyzdžių, kaip jaunimo atstovai gali keisti įstatymus ir formuoti nuomonę, palankią jauniems žmonėms taip prisidedant prie visuomenės pilietiškumo ugdymo. Dėkojame jiems už  optimistiškas nuotaikas ir supratimą, jog viskas mūsų rankose.

Organizatoriai nepamiršo ir apie ateinančią Tarptautinę jaunimo dieną. Šios dienos proga vyko komandinės dirbtuvės – idealios darbo vietos prioritetai. Buvo pagaminti plakatai, apibūdinantys darbo vietos patrauklumą jaunam žmogui, visa tai įamžinta nuotraukomis ir, žinoma, kartu su sveikinimu pasidalinta socialiniuose tinkluose.

Kita itin įdomi ir garsiai eskaluojama socialiniuose tinkluose tema – balsavimas nuo 16 metų savivaldybės tarybos rinkimuose. Diskusijos dalyviai pateikė daug argumentų, kodėl turėtų būti leista balsuoti jaunimui. Tačiau neapsieita ir be nuomonės, kad tokia situacija, kokia yra dabar, netenkina. Kaip ir kiekvienas nuomonių nesutapimas, šis irgi galų gale buvo vainikuotas kompromisu. Prieita nuomonės, kad norint priimti šį įstatymą reikėtų iš esmės keisti pilietiškumo pagrindų mokyklose kursą bei stengtis jį padaryti efektyvesniu. Taip pat paminėta, jog nevyriausybinės organizacijos privalo turėti šansą prisidėti prie jaunimo švietimo. Galų gale vienbalsiai sutikome: leiskime jaunimui prisiimti atsakomybę ir leiskime jam įsitraukti į pilietinę visuomenę.

Nors ir pavargę, bet vis dar smalsūs dalyviai sulaukė diskusijos „Lyčių lygybė darbo vietoje“. Jolita Šukytė bei Alina Tankeliun trumpai apžvelgė lygių galimybių kontrolieriaus ataskaitą bei pateikė pagrindinius aspektus, kartu su dalyviais diskutavo apie diskriminaciją darbo vietoje. Juk tai nėra vien dėl lyties, rasės ar amžiaus aspektai, galimi ir kiti apraiškos būdai.

Vakarui baigiantis buvo proga visiems atsipalaiduoti – organizatoriai paruošė vakaro filmą, susijusį su darbo vietos pakeitimu bei neteisingu ir diskriminuojančiu darbdavių elgesiu. Svarbu paminėti, jog filmo žanras – komedija, tad turėjome progą pasijuokti ir pamąstyti apie profesinių sąjungų veiklą kitu kampu.

Išaušus paskutinei dienai kalbėjomės su dalyviais apie jų pasiūlymus, atsiliepimus ir nuomonę apie vasaros stovyklą. Taip pat Latvijos profesinių sąjungų (LBAS) atstovas M.Mertenš bei Estijos profesinių sąjungų (EAKL) atstovas R.Zaytsev dalyviams pristatė kasmet vykstantį Baltijos šalių forumą, jo koncepciją bei istoriją. Dalyviai aktyviai diskutavo apie mums, jaunimui, aktualių temų įtraukimą į Baltijos šalių forumo darbotvarkę.

Džiaugiamės puikiai praleidę laiką su daugybe motyvuotų, aktyvių ir pasiruošusių kurti jaunųjų profesinių sąjungų narių.

Tariame nuoširdų ačiū visiems dalyvavusiems, ir iki susitikimo kitais metais!

Deimantės Rimkutės komentaras:

“Pokyčiai, vykstantys visuomenėje suponuoja poreikį keisti ir pačią politiką. Europietiškai kartai užaugus, laikas imtis atsakomybės ir tęsti vakarietiškos Lietuvos projektą. Tik prie stalo palikę vietą jaunam žmogui, galėsime žengti pirmyn. Neseniai Seimas suteikė galimybę į savivaldybės tarybą kandidatuoti 18-mečiams. Laikas kaupti politinį kapitalą dar vienam pokyčiui — balsavimui nuo 16 metų. Tik įtraukdami šią grupę, galėsime sėkmingiau kurti Lietuvą, kuri būtų patrauklesnė jaunam žmogui.

100-mečio iššūkiu laikoma demografijos problema atskleidžia dar vieną — regionuose lieka mažiau jaunų žmonių, politikai vis rečiau atsižvelgia į jaunimo poreikius. Balsavimo nuo 16-metų politikos priemonė pagarsintų jaunimo balsą ir fokusą sugrąžintų ten, kur tai labai svarbu”.

Asociacijos “LPSK jaunimas” inf.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!