EESRK spalio/gruodžio plenarinių sesijų ataskaita

SPALIO mėn. PLENARINĖ sesija, vykusi  2016 m. spalio 19-20 dienomis

EESRK pirmininkas G. Dassis informavo apie susitikimą su Turkijos šalių delegacijomis, informavo apie savo vizitą į Slovakiją ir atkreipė dėmesį į vis sėkmingiau vykdomą praktiką konsultuotis su piliečiais rengiant apklausas arba internetu. Taip pat Jis pažymėjo, kad tai negali pakeisti pilietinės visuomenės organizacijų atstovų nuomonės.

Pateikiamos Nuomonės priimtos sesijos metu:

SOC/536   Teisinės valstybės ir pagrindinių piliečių teisių ES kontrolė mechanizmas (nuomonė savo iniciatyva)

SOC/538 JT neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto baigiamosios pastabos Europos Sąjungai „Naujoji strategija neįgaliesiems Europos Sąjungoje“ (nuomonė savo iniciatyva)

CCMI/142 Jungtinių technologijų iniciatyvų ir viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių vaidmuo ir poveikis įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ siekiant tvarių pramonės permainų (nuomonė savo iniciatyva)

INT/ 797Pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl nepagrįsto geografinio blokavimo bendrojoje skaitmeninėje rinkoje.

INT/ 798Vartotojų apsaugos teisės aktai.

INT/799 Tarpvalstybinio siuntinių pristatymo paslaugos

INT /801Vartotojų it kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas rengiant Sąjungos politiką finansinių paslaugų srityje (2017 – 2020)

ECO/414 Mokesčių institucijų prieiga prie informacijos, susijusios su kova su pinigų plovimu

TEN /599Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos persvarstymas

TEN /600 Didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos ES apžvalga

SOC / 551 Keitimasis informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, aktyviojo perspėjimo sistema ir rizikos įvertinimo procedūra

INT/800  2015 m. konkurencijos politika

ECO/399 Efektyvumu grindžiamas ir į rezultatus orientuotas ES biudžetas – raktas į patikimą finansų valdymą (nuomonė savo iniciatyva)

ECO/408 kovos su pinigų plovimu direktyvos peržiūra

CCMI/143 Europos asmeninės priežiūros, kūno higienos, ir kosmetikos produktų gamybos sektoriaus stiprinimas (nuomonė savo iniciatyva)

INT/  792 Programos „Horizontas 2020“  laikotarpio vidurio peržiūra (tiriamoji nuomonė ES Tarybai pirmininkaujančios Slovakijos prašymu)

REX/ 460 Bendradarbiavimas su trečiosioms šalimis skatinant teisėtą migraciją į ES (informacinis pranešimas)

REX/461 2030 m.  darbotvarkė – Europos Sąjungos įsipareigojimas remti darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą visame pasaulyje (nuomonė savo iniciatyva)

 

GRUODŽIO mėn. PLENARINĖ sesija, vykusi 2016 m. gruodžio 14-15 d.

Pirmininkas G, Dassis atkreipė dėmesį į tai, kad padaugėjo piliečių, pasisakančių už Europos gynimą ir tikisi, kad jų skaičius didės. Nuo krizės pradžios girdime tik neigiamus komentarus ES atžvilgiu: piliečiai net pamiršta pasiekimus, kuriais jau naudojasi 70 metų: taiką, laisvę, ekonominę sanglaudą, dialogą, integraciją.

Pirmininkas mano, kad dabar ne laikas griauti Europą, o gerinti ir stiprinti Europos Sąjungą ir stengtis ją priartinti prie piliečių. Reikia skatinti piliečius norėti dalyvauti šiame Europos integracijos procese.

Išorės politikos klausimu pirmininkas pabrėžė, kad bendradarbiaudami su kitais pasaulio blokais europiečiai turi būti vieningi.

Pirmininkas palietė svarią ES migracijos temą ir pabrėžė migrantų teigiamą indėlį į ES vystymąsi.

 

Pateikiamos Nuomonės priimtos sesijos metu:

 

TEN/ 601 Komunikatas dėl interneto platformų

REX/ 469 Gyventi oriai, kai priklausomybę nuo pagalbos pakeičia savarankiškumas

SOC/ 539 Nuoseklios ES darbo jėgos migracijos politikos link taikant ES mėlynąją kortelę (nuomonė savo iniciatyva)

SOC/ 547 2-asis bendros Europos prieglobsčio sistemos reformos dokumentų rinkinys

ECO/ 403 Inovatyvių ir sparčiai augančių įmonių skatinimas (nuomonė savo iniciatyva)

REX/ 468 ES ir Turkijos dvišalių prekybos santykių stiprinimas ir muitų sąjungos modernizavimas

SOC/541 Darbuotojų komandiravimo direktyvos ( 96/71/EB ) persvarstymas

ECO/ 404 Tinkama įmonių skaidrumo sistema ( nuomonė savo iniciatyva)

ECO/ 2014 – 2020 m. Daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūra

ECO/ 422  Kovos su mokesčių vengimu praktika, susijusi su pasinaudojimu šalių mokestinės tvarkos neatitikimais

INT/  795  Vartotojų teisių direktyva

INT/  796  ES Vartojimo ir rinkodaros teisė

 

Jeigu Jus domina šios nuomonės, kreipkitės, pateiksiu jas individualiai.

Daugiau nuolat atnaujinamos informacijos rasite el. prieigoje: http://www.eesc.europa.eu

 

 

Parengė EESRK narė Irena Petraitienė

2017 -01 -30

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!