Vienijasi aukštojo mokslo institucijų profesinės sąjungos

Prie Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) jungiantis vis daugiau aukštojo mokslo institucijų profesinių organizacijų, sustiprėjo būtinybė šias aktyviai veikiančias organizacijas sujungti į vieną susivienijimą. Vasario 1 d. Vilniaus universiteto, jungiančios universiteto bibliotekos, Kauno humanitarinių fakultetų ir Teorinės fizikos ir astronomijos instituto organizacijas, to paties universiteto Filosofijos fakulteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) profesinių sąjungų, vienijančių daugiau nei 200 narių, pirmininkai, sutarė įsteigti LŠPS Aukštojo mokslo institucijų profesinių sąjungų susivienijimą.

Naujojo struktūrinio dalinio pirmininke išrinkta Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto profesinės sąjungos pirmininkė dr. Jelena Tamulienė, o pavaduotoja – LMTA profsąjungos pirmininkė Virginija Apanavičienė. Susivienijimas veiks pagal LŠPS įstatus, o jo pirmininkė tapo naująja LŠPS tarybos nare.

Kartu buvo aptarti būtiniausi naujo susivienijimo darbai. Visi jie susiję su numatoma aukštojo mokslo sistemos pertvarka. Susirinkę akcentavo, kad šalies ir aukštojo mokslo institucijų vadovai, viešojoje erdvėje svarstantys galimas pertvarkos pasekmes, nė žodžiu neužsimena apie tai, kaip pertvarka palies tūkstančius aukštojo mokslo sistemoje darbuotojų. Todėl profesinės sąjungos uždavinys – išanalizuoti siūlomų pokyčių poveikį darbuotojų socialinei – ekonominei padėčiai ir suformuluoti atitinkamus siūlymus dėl aukštojo mokslo institucijų tinklo optimizavimo, darbuotojų perkvalifikavimo galimybių ir kitų socialinių garantijų, mokslo tyrimų finansavimo plėtotės.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!