Trišalėje taryboje – diskusijos dėl darbo tarybų ir profesinių sąjungų funkcijų pasidalinimo

Vasario 7 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko Trišalės tarybos posėdis, kuriame darbuotojų, darbdavių ir Vyriausybės atstovai toliau nagrinėjo ginčytinas Darbo kodekso nuostatas. Šį kartą nagrinėti su darbuotojų informavimu ir konsultavimu bei atstovavimu susiję klausimai.

Vyriausybė laikosi pozicijos, kad visi darbuotojai būtų informuojami ir konsultuojami privalomai per darbo tarybas ar profesines sąjungas. Profesinės sąjungos pasiūlė, kad tiek jos, tiek darbo tarybos, turėtų teisę į informavimą ir konsultavimą. Didėtų aprėptis ir darbuotojai daugiau galėtų suprasti apie priimamus sprendimus.

Taip pat profsąjungos pasiūlė aiškiai apibrėžti skirtumus tarp informavimo ir konsultavimo. Informavimas ir konsultavimas, ypač svarbūs derybose dėl kolektyvinių sutarčių, nes neturint informacijos derybos beprasmės.

Būtent profsąjungos pagal TDO konvencijas turi dėl išskirtinę teisę derėtis ir pasirašyti kolektyvines sutartis.

Darbdaviai neturėjo vieningos nuomonės šiuo klausimu, todėl nuspręsta klausimą dėl to, kada steigiama darbo taryba ir kada profesinės sąjungos gali perimti darbo tarybų funkcijas, atidėti vėlesniam posėdžiui.

Posėdžio metu, taip pat svarstyta Trišalės tarybos sudarymo tvarka po naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo ir kriterijai, kurių pagrindu joje būtų atstovaujama socialiniams partneriams ir Vyriausybės atstovams. Profsąjungų ir darbdavių organizacijų atstovai išreiškė norą patys spręsti, kaip jiems būtų atstovaujama, ir šie kriterijai neturėtų būti nustatomi Darbo kodeksu, o veikiau tarpusavio susitarimu.

Profesinės sąjungos nusprendė atidėti sprendimą dėl papildomų narių ir dar padiskutuoti tarpusavyje ir su potencialiais kandidatais.

Kitas Trišalės tarybos posėdis vyks vasario 14 dieną, jame bus aptariami darbo sutarčių klausimai.

 

Parengta remiantis LMP ir SADM informaciją

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!