„ES-Kanados išsamiojo ekonomikos ir prekybos susitarimo” ETUC įvertinimas

Pareiškimas priimtas 2016 m. gruodžio 14-15 d.

 1. Gebėdamos mobilizuotis Europos ir Kanados profesinės sąjungos turėjo įtakos baigiamojoje CETA derybų stadijoje. Galutinėje susitarimo versijoje nėra atsižvelgta į visus mums rūpimus klausimus, bet pasiekimų būta – ypač dėl viešųjų paslaugų, darbo teisių bei aplinkosaugos klausimų. Europos profesinėms sąjungoms kartu su Kanados profesinėmis sąjungomis bei tarptautiniu profesinių sąjungų judėjimu būtina veikti ir užsiimti lobizmu toliau tobulinant CETA ir siekiant progresyvios globalios prekybos darbotvarkės.
 1. Kai 2016 m. vasarį buvo paskelbtas visas CETA tekstas, ETUC ir Kanados darbo kongresas (CLC) kruopščiai išanalizavo sandorį. Šios dvi organizacijos priėjo prie išvados, kad ši sutartis nėra palanki darbuotojams, todėl sutelkė savo narius ir sudarė aljansą su kai kuriomis pilietinės visuomenės organizacijomis siekdamos „iš naujo pradėti skaidrų derybų procesą, kurio tikslas – įtraukti į CETA būtinas ir įgyvendinamas nuostatas, galinčias spręsti ETUC ir CLC susirūpinimą keliančius klausimus“.
 1. Nepaisant masinių visuomenės protestų ir ekspertų nuomonės apie neigiamą susitarimo poveikį, Kanados ir Europos vyriausybės iš karto puolė įgyvendinti CETA. Visgi ETUC ir jos narių mobilizavimosi ir lobizmo dėka, ratifikavimo procesas buvo sustabdytas ir pasiekta patobulinimų, įtraukiant į susitarimą Bendrąjį aiškinamąjį dokumentą kartu su vienašalėmis kai kurių ES valstybių narių deklaracijomis.
 1. ETUC ir CLC bendrame spalio mėnesio pareiškime pareiškė, „tam, kad kiekviena deklaracija arba priemonė būtų veiksminga ir įneštų pakeitimų į CETA tekstą, ji turi būti teisiškai privaloma, turėtų realų poveikį labiausiai prieštaringoms susitarimo dalims ir visapusiškai spręstų pagrindines problemas, kurias bendrai pristatė CLC ir ETUC“. Bendrasis aiškinamasis dokumentas (JII) pagaliau yra teisiškai privalomas (pagal Vienos konvenciją dėl teisės sutarčių) ir atliepia kai kuriems mūsų reikalavimams.
 1. Nepaisant to, galutinis rezultatas ne visiškai atitinka mūsų lūkesčius, ypač kai kalbama apie kai kuriuos svarbius aspektus, susijusius su viešosiomis paslaugomis ir visišku darbo teisių laikymusi. Dėl šios priežasties mes ir toliau žadame tęsti savo veiklą, reikalaudami tolesnių sutarties patobulinimų, vykdydami lobistinį darbą Europos ir Kanados institucijose, remdamiesi aiškinamojo dokumento nuostatose pripažintu „mišriu CETA statusu“ ir peržiūros sąlygomis, įtrauktomis į susitarimą.
 1. Nors CETA pristatyta naujoji Investicinių teismų sistema (ICS) pašalina kai kuriuos blogiausius ir žalingiausius elementus, pavyzdžiui, tarptautinės prekybos tribunolus (ISDS mechanizmus), įvedant etikos ir interesų konfliktų standartus tribunolams ir suteikiant jiems galimybes atmesti neteisėtas pretenzijas, tačiau vis dar egzistuoja privilegijos didelėms tarptautinėms korporacijoms, kurios gali būti naudojamos norint įbauginti demokratines, visuomenės labui veikiančias institucijas.
 1. Europos Sąjungoje masinė triuškinanti opozicija prieš investicinių teismų sistemą privertė ES pakeisti CETA sudarymo būdą į „mišrųjį susitarimą“, užtikrinantį, kad Investicinių teismų sistema nebus taikoma, kol visų ES valstybių narių parlamentai ratifikuos susitarimą, suteikiant laiko Europos teisingumo teismo, Vokietijos konstitucinio teismo sprendimų priėmimui bei galimybei užsiimti lobizmu valstybėse narėse. Šiuo atžvilgiu ETUC taip pat pritaria EP nariams, dėl CETA besikreipusiems į Europos Teisingumo Teismą, prašydami patikrinti, ar Investicinių teismų sistema suderinta su ES teise. Deja, šis prašymas nepraėjo per Europos Parlamentą, jį plenariniame posėdyje atmetė triuškinančia dauguma. Dabar būtų Belgijos federalinės vyriausybės eilė pateikti svarstyti tokį prašymą, kaip buvo sutarta su Valonijos Parlamentu ir Vokietijos Konstituciniu Teismu. ETUC remtų tai, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas Investicinių teismų sistemos klausimu, o idealiu atveju – kas jis būtų išimtas iš susitarimo.
 1. Mes toliau dirbsime kartu, pasinaudodami visais turimais būdais tobulinti sutartį, įskaitant pačios CETA galimybes, tokias kaip peržiūros sąlygos ir CETA Jungtinio komiteto pirmininkų galia teikti privalomas teksto interpretacijas. Tai ypač bus svarbu, kai ateis eilė vis dar laukiantiems svarbiausiems sutarties klausimams, pavyzdžiui, Investicinių teismų sistemai, teisių laikymuisi, viešųjų paslaugų apsaugai.
 1. Mes ir toliau dėl šių punktų užsiimsime lobistine veikla Europos Komisijoje, Kanados vyriausybėje ir atitinkamuose Europos ir Kanados parlamentuose. Mes taip pat raginame mūsų nacionalinius narius daryti spaudimą savo vyriausybėms ir parlamentams, nustatant išankstines ratifikavimo sąlygas, taikomas išlygas, prisidedančias prie susitarimo gerinimo. Visų pirma, mes prašome, kad Europos Parlamentas paragintų Europos Komisiją atnaujinti dialogą su Kanados vyriausybe ir dėti visas pastangas siekiant, kad ETUC rūpimi CETA tobulinimo klausimai būtų visiškai išspręsti. Atsižvelgdami į 2016 gruodžio 8 d. priimtą Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę, rekomenduojame, kad Parlamentas atsisakytų duoti sutikimą Tarybos sprendimui dėl CETA sudarymo, kol tokios kritikos ir interesai nėra veiksmingai išspręsti.
 1. Manome, kad CETA negalima laikyti bet kokio būsimo susitarimo etalonu ir, sutelkę visus pajėgumus, turime derėtis dėl jo pagerinimo. Mes ir toliau reikalaujame skaidrumo ir visapusiško profesinių sąjungų dalyvavimo įgyvendinant šį susitarimą ir visose būsimose derybose, įskaitant atitinkamą atstovavimą profesinėms sąjungoms visose įsteigtuose patariamosiose grupėse ir komitetuose.
 1. ETUC pritaria sąžiningumui ir tvarumui tarptautinėje prekyboje. Kitas iškilęs iššūkis yra sukurti ir tobulinti CETA ir visus susijusius su CETA prekybos ir investicijų sandorius, užtikrinti, kad jie atitiktų progresyvų prekybos modelį. Yra daugiau atliktino darbo kuriant pasaulinę progresyvią prekybą, bet tai turi vykti per tarptautinį solidarumą ir bendrą darbą, profesinės sąjungos gali paveikti globalizacijos procesus taip, kad jie neštų naudos mums visiems.

 

 

Originalų tekstą anglų kalba galite parsisiųsti čia:

Statement_Etuc_Assessment_on_Ceta.pdf