Patvirtinta Pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programa

Laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas Audronė Pitrėnienė įsakymu patvirtino Pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programą. Pagrindinės sritys, kuriose planuojamos priemonės, keliančios profesijos prestižą, yra šios: gabių ir motyvuotų asmenų pritraukimas į pedagogines studijas, pedagoginių darbuotojų rengimo sistemos ir kompetencijų tobulinimas, sąlygų karjerai plėtra, darbo aplinkos ir sąlygų gerinimas, viešosios nuomonės formavimas.  Programą planuojama įgyvendinti etapais nuo 2017 metų iki 2022 metų.

„Programos tikslas – sukurti sąlygas, kurios padės parengti ir švietimo sistemoje išlaikyti profesionalius pedagogus, turinčius aukštą prestižą visuomenėje, – sako A. Pitrėnienė. – Vykdant programoje nustatytus uždavinius, bus gerinamos pedagogų darbo sąlygos. Programoje numatoma įvesti etatinį darbo apmokėjimą, mokytojams, turintiems mažą darbo krūvį, sukurti galimybes įgyti papildomą kvalifikaciją. Taip pat skatinti, kad savivaldybės visokeriopai remtų kaimo vietovėse ar nedideliuose miesteliuose dirbančius mokytojus, pvz., kasdien važinėjantiems į darbą mokytojams kompensuotų kelionės išlaidas“.

Programos projektas visuomenei svarstyti buvo pateiktas spalio mėn. Sulaukta daugiau nei 100 siūlymų, savo siūlymus teikė profesinės sąjungos, aukštosios mokyklos, nevyriausybinės organizacijos ir kiti socialiniai partneriai. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas savo posėdyje taip pat pritarė šios programos būtinybei.

Programoje numatyti šie uždaviniai:

  • pritraukti gabius ir motyvuotus asmenis į pedagogines profesijas;
  • pagerinti pedagoginių darbuotojų materialinę gerovę ir darbo sąlygas;
  • pertvarkyti pedagoginių darbuotojų rengimą ir vertinimą.

Pedagogikos studijas universitetuose siekiama papildyti praktika mokyklose jau nuo pirmųjų studijų metų. Besirengiantiems tapti mokytojais jauniems žmonėms savo patirtį perduotų, prie jų rengimo prisidėtų aukščiausios kvalifikacijos mokytojai praktikai. Tad studijuodami jaunuoliai galėtų įsivertinti, ar jie motyvuoti ir pasirengę dirbti pedagogo darbą. Tie, kurie nuspręstų, kad jie negali dirbti mokykloje, turėtų galimybę pasitraukti iš pedagoginių studijų ir rinktis kitą kryptį. Taip pat siekiama parengti įvairesnius atrankos į pedagogines studijas būdus, kurie padėtų atrinkti į pedagogines studijas labiausiai motyvuotus jaunuolius.

Numatoma keisti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, pereiti prie tęstinio profesinio tobulinimo. Akredituotos kvalifikacijos tobulinimo institucijos skatinamos planuoti ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas, kurios galėtų būti išdėstomos per kelis mėnesius ar mokslo metus ir vykti įvairiomis formomis. Tokios programos leis dalyviams ne tik išgirsti apie naujoves, bet jas išbandyti savo praktikoje, o programos pabaigoje pasitikrinti įgytos kompetencijos lygį.

 

Visą programą rasite čia>>

LR ŠMM informacija
Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!