Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete priimta rezoliucija dėl pabėgėlių

2015 m. gruodžio 9-10 dienomis vyko 512-oji Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESC) steigiamoji sesija.

Vieni iš svarbiausių klausimų buvo Europos Komisijos darbo programos pristatymas ir diskusija dėl Europos migracijos darbotvarkės dalyvaujant Europos Komisijos pirmininko pirmajam pavaduotojui Frans Timmermans. Taip pat buvo pristatyta Liuksemburgo pirmininkavimo ES Tarybai apžvalga dalyvaujant Liuksemburgo darbo, užimtumo bei socialinės ir solidariosios ekonomikos ministrui Nicolas Schmit.

Šioje plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė  rezoliuciją Dėl pabėgėlių (rezoliucija pridedama) 174 nariams balsavus už, 8 – prieš ir 9 susilaikius.

Plenarinės sesijos metu buvo priimtos labai svarbios nuomonės:

Nuomonė dėl  Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES kovos su neteisėtu migrantų gabenimu veiksmų planas (2015-2020)“ – pranešėja Brenda King.

Nuomonė  dėl ES bendras saugių kilmės šalių sąrašo sudarymo, nurodyto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos – pranešėjas Josė Antonio Moreno Diaz.

Nuomonė dėl Europos  migracijos darbotvarkės – pranešėjas Stefano Mallia ir Cristian Pirvulesku.

Nuolatinis krizinis perkėlimo mechanizmas pagal Dublino sisitemą – pranešėjas Cristian Pirvulesku.

Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai „Teisina ir veiksminga pelno mokesčio sistema Europos Sąjungoje, 5 pagrindinės Pranešjas Cristian Pirvulesku veiklos sritys“ – pranešėja Sorin Dandea.

Nuomonė dėl Nanotechnologijų chemijos pramonės konkurencingumui stiprinti – pranešėjas Egbert Biermann.

Nuomonė dėl Komisijos ataskaitos Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2014 m. konkurencijos ataskaita“ – pranešėja Reine Claude – Mader.

Nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas – pranešėjas Antonello Pezzini.

Nuomonė dėl Europą kuriančių universitetų – pranešjas Jost van Iersel.

Nuomonė dėl inžinierių vaidmens reindustrializavimo procese – pranešėjas Zbigniew Kotowski.

Nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Europos bendrosios skaitmeninės rinos strategija“ – pranešėjas Raymond Hencks.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas – rekomendacinio pobūdžio rezoliucijas priimanti institucija, įkurta 1958 m.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!