Šalių ekonominis vystymasis turi žengti koja kojon su socialiniu teisingumu

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sesijoje Latvijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorė Zanda Kalnina-Lukaševica pristatė ES tarybai pirmininkaujančios Latvijos darbo programą.
Sesijoje kalbėjusi buvusi Latvijos Respublikos prezidentė Vaira Vykė-Freibega savo kalboje pabrėžė, kad reikia pirmiausiai nepamiršti žmogiškųjų vertybių, kad esamiems iššūkiams įveikti turi būti priešpastatytas  entuziazmas. Siūlė dar kartą įvertinti žmonių, kurie kūrė Europą po karo toliaregiškus sprendimus ieškant sugyvenimo ir interesų derinimo tarp skirtingų šalių labai sunkiu pasauliui pokariniu laikotarpiu. Teigė, kad šalių ekonominis vystymasis turi žengti koja kojon su socialiniu teisingumu, jei norima stabilumo.  ES turi adekvačiai reaguoti kėsinantis į jos tvarką, stabilumą ir gerovę. Sakė, kad Rusijos vykdomai politikai, propogandai turi būti priešpastatyta ES kontrpropoganda, nors tai labai sunku, žinant ten taikomus metodus. Sakė, kad svarbu laikytis žmogiškųjų vertybių, branginti žmogaus gyvybę.
Pasidžiaugė sėkmingo bendradarbiavimo  nauda su profesinėmis sąjungomis ir darbdavių organizacijomis siekiant narystės ES. Jos nuomone, gyvybinga gali būti tik pusiausvyros visuomenė, kuri sugeba individualias teises perduoti kolektyviniams (interesų) atstovams. Pabrėžė socialinio dialogo svarbą Latvijos pasiekimams.

 

EESRK narė nuo LPSK 

Gražina Gruzdienė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!