Mėnuo: 2015 sausio

Kolektyvinė sutartis suteikia saugumo

Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai tu­ri at­nau­jin­tą inst­ru­men­tą dar­bo san­ty­kiams re­gu­liuo­ti – Ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį. Pa­sak bib­lio­te­kos pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vy­bės, di­džiau­sias pro­fsą­jun­gos pri­va­lu­mas – […]

Radijo laidos anonsas

Rytoj, sausio 27 d. , 9-10 val., radijo stotyje “Laisvoji banga”, laidoje “Vektorius”, dalyvaus Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė Gražina Gruzdienė. Kartu su Lietuvos socialinio […]

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!