Briuselyje rinkosi profesinių sąjungų teisininkai ir darbo inspektoriai

 Sausio 20-21 d. Briuselyje vyko ETUI mokymai „Direktyva dėl direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo: perkėlimas ir iššūkiai”.

Renginyje dalyvavo ES valstybių profesinių sąjungų teisininkai ir darbo inspektoriai.

Mokymų tikslas – išsiaiškinti 2014 m. gegužės mėn. priimtos direktyvos turinį, esmines rekomendacijas ir naujas priemones, siekiant tinkamai perkelti direktyvos normas į nacionalinę teisę. Taip pat buvo aiškinamasi vykdymo užtikrinimo direktyvos 2014/67/EU bei darbuotojų komandiravimo direktyvos 96/71/EC tarpusavio sąveika.

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 18 d. įpareigotos priimti įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi vykdymo direktyvos nuostatų. Apie tai jos privalo nedelsdamos informuoti Europos Komisiją.

Kelios ES valstybės narės – Danija, Suomija, Prancūzija – jau pradėjusios ar net baigia perkėlimo procedūrą, tačiau jos susiduria su tam tikromis problemomis šio proceso metu. Dėl to daugiausiai dėmesio buvo skiriama vykdymo direktyvos 9 ir 12 straipsniams, kurie apibrėžia administracines ir kontrolės priemones bei subrangovų atsakomybę.

Daug problemų perkėlimo metu kelia 9 str., kuriame nustatomos užduotys valstybėms narėms, siekiant užtikrinti direktyvos nuostatų vykdymo kontrolę. Šio straipsnio normų dispozityvumas (galėjimas pasirinkti elgesio variantą) glumina teisininkus, kadangi šiuo atveju nevisiškai aiški valstybės atsakomybė ir įpareigojimai.

Vykdymo direktyvos 12 str., apibrėžiantis subrangovų atsakomybę, dar labiau glumina valstybių narių atstovus, kadangi jis yra išdėstytas gana neaiškiai ir jo perkėlimo galimybės kol kas yra miglotos.

Daug diskutuota apie paties komandiruojamų darbuotojų apibrėžimą ir kas į jį patenka. Deja, net priėmus vykdymo direktyvą, iki galo neaišku, kokie darbuotojai patenka į šią sąvoką.

Taip pat aptarta pašto dėžučių įmonių (angl. Letter-box companies) problema, kai, siekiant nustatyti komandiruotam darbuotojui taikomą teisę, neįmanoma surasti, iš kokios valstybės jį komandiravo. Kartais darbo inspektoriams tenka ieškoti įmonių net per kelias valstybes, kuriose jos turi tik pašto dėžutes, tačiau neturi buveinės, administracijos ir biuro patalpų.

Evelina Šilinytė

LPSK teisininkė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!