Geležinkelių sektoriaus darbuotojų profesinės sąjungos steigiamoji konferencija Kaune

Š. m. spalio 14 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ Filialo Kauno geležinkelių infrastruktūroje įvyko Geležinkelių sektoriaus darbuotojų profesinės sąjungos steigiamoji konferencija.
Konferencijos koordinatorė Rita Krištupienė pasveikino visus Geležinkelių sektoriaus darbuotojų profesinės sąjungos steigiamosios konferencijos dalyvius ir svečius.
Rita Krištupienė pristatė suvažiavimo svečius – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) generalinę sekretorę Janiną Matuizienę, Lietuvos geležinkelininkų profesinės sąjungų susivienijimo (LGPSS) pirmininkę Eugeniją Šniutienę, jos pavaduotoją Vaidą Vonžodienę ir Lietuvos geležinkelininkų profesinės sąjungos referentę –finansininkę Genę Jarmolavičienę. Koordinatorė suteikė žodį LGPSS pirmininkei Eugenijai Šniutienei. LGPSS pirmininkė pasveikino konferencijos delegatus ir palinkėjo produktyvaus darbo, taip pat trumpai pristatė LGPSS veiklą bendrovės ir LPSK kontekste. Po to buvo suteiktas žodis LPSK generalinei sekretorei Janinai Matuizienei, kuri pristatė konfederacijos veiklą ir išsikeltus tikslus bei perspektyvas, papasakojo apie darbą Trišalėje taryboje, apie LPSK jaunimo organizacijos, švietimo centro, moterų organizacijos vykdomą veiklą ir kt.. LPSK generalinė sekretorė pasveikino visus suvažiavimo dalyvius ir pasidžiaugė, kad mato daug jaunų veidų.
Konferencijos pirmininke bendru sutarimu buvo išrinkta Rita Krištupienė, konferencijos sekretore Erika Adomulienė. Pirmininkė pristatė Geležinkelių sektoriaus darbuotojų profesinės sąjungos Įstatutų projektą, kurį konferencijos dalyviai patvirtino atviru balsavimu. Konferencijos dalyviai į profesinės sąjungos pirmininko postą pasiūlė šias kandidatūras: Ritą Krištupienę, Oksaną Popovą, Eriką Adomulienę. Visos kandidatės trumpai pristatė savo programas ir atsakė į pateiktus klausimus. Pirmininkas buvo renkamas atviru balsavimu ir balsų dauguma Geležinkelių sektoriaus darbuotojų profesinės sąjungos pirmininke išrinkta Rita Krištupienė. Pavaduotojais vienbalsiai išrinkti – Oksana Popova, Raimondas Ramonas, Kęstutis Kantautas, Mindaugas Kerulis. Sekretore – finansininke vienabalsiai išrinkta Erika Adomulienė. Revizinės komisijos nariais vienbalsiai išrinkti – Brigita Jokubauskienė, Rimantas Želnys, Algirdas Trepenaitis. Naujai įsteigta Geležinkelių sektoriaus darbuotojų profesinė sąjunga balsų dauguma priėmė sprendimą įsilieti į LGPSS ir LPSK gretas.
LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė pasveikino visus konferencijos dalyvius įsteigus Geležinkelių sektoriaus darbuotojų profesinę sąjungą ir palinkėjo sėkmės nelengvame profsąjunginiame darbe.

Pranešimą parengė LGPSS pirmininkės pavaduotoja Vaida Vonžodienė

 

 

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!