Muitinės departamente pasirašyta šakinė kolektyvinė sutartis

Spalio 20 d. Muitinės departamente (MD) pasirašyta šakinė kolektyvinė sutartis su profesinių sąjungų atstovais.

Sutartį pasirašė MD generalinio direktoriaus pavaduotoja Ramutė Liupkevičienė, Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų (LMDPS) koordinacinės tarybos pirmininkas Jūrius Bruklys ir Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė.

Šia sutartimi siekiama derinti šalių interesus, plėtojant socialinę partnerystę, sudaryti patrauklias tarnybos ir darbo sąlygas, didinti muitinės prestižą bei skatinti darbdavio, profesinės sąjungos bei darbuotojų bendradarbiavimą.

Prieš kelis mėnesius, vykdydami projektą „Pareigūnų gebėjimų ugdymas socialinio dialogo srityje“, šakine kolektyvines sutartis pasirašė Policijos bei Kalėjimų departamentai.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!