Spalio 7 – oraus darbo diena.

Spalio 7 – oraus darbo diena. Viso pasaulio profesinės sąjungos pažymi šią dieną, siekdamos atkreipti dėmesį į mažiausias pajamas gaunančius darbuotojus, jų šeimas, į socialinio dialogo plėtrą bei jo svarbą, užtikrinant darbuotojų teises į saugų, gerai apmokamą darbą ir orią senatvę.
Orus darbas, kai žmogus dirbdamas visą dieną už gaunamą atlyginimą gali išlaikyti savo šeimą. Lietuvoje situacija apgailėtina – beveik trečdalis gyventojų patiria skurdą ir materialinius nepriteklius. Daugumos tokių gyventojų pajamos yra 7-8 kartus mažesnės už penktadalio turtingųjų visuomenės narių pajamas. Žemiau skurdo ribos Lietuvoje gyvena apie 20 procentų gyventojų. Nepaisant gausių investicijų į skurdo ir socialinės atskirties mažinimą, padėtis nesikeičia nuo 2005 metų. Didžiausią skurdo riziką patiria šeimos, kurias sudaro vienas suaugęs asmuo su vaikais, šeimos su trim ir daugiau vaikų bei vieniši asmenys. Skausmingiausia problema, kad skurdą patiria dirbantys, bet minimalų atlyginimą gaunantys asmenys. Kylant kainoms, artėjant šildymo sezonui, šios problemos dar labiau slėgs m mažiausias pajamas gaunančius asmenis. Lietuvoje akcentuojama vaikų skurdo problema, tačiau ją pavyks išspręsti tik padidinus tėvų pajamas. Neatsitiktinai emigracija Lietuvoje didžiausia Europos Sąjungoje. Mes negalime taikstytis su praradimu dažniausiai jaunų, puikų išsilavinimą įsigijusių žmonių, kurie galėtų prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo. Pagal pagrindinį gerovės rodiklį – vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę Lietuva užima Europos Sąjungoje paskutinę vietą. Mirtingumas darbingo amžiaus kategorijoje (15-64) yra didžiausias ES. Tai rodo, kad Lietuva praranda didelę dalį darbingo amžiaus gyventojų.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija reikalauja minimalaus atlyginimo augimo, saugių ir sveikų darbo sąlygų, realaus socialinio dialogo su darbuotojų atstovais, mokymosi prieinamumo visoms amžiaus grupėms ir orių pensijų visą gyvenimą dirbusiems mūsų piliečiams. Visgi pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas šeimai – darbo ir laisvalaikio suderinamumui, darbo laiko lankstumui, pakankamam kiekiui ikimokyklinių įstaigų bei vyresnio amžiaus gyventojų slaugos užtikrinimui.

Pridedame Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) rezoliuciją „Socialinis paktas Europai“.  – čia.

Pasaulio profesinių sąjungų konfederacijos generalinės sekretorės kreipimąsi skaitykite – čia.

LPSK Generalinė sekretorė

Janina Matuizienė

LPSK atstovai dalyvavo mitinge Pasaulinei  oraus darbo dienai paminėti prie Vilniaus miesto savivaldybės ir prie LR Vyriausybės.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!