Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) Socialinės apsaugos darbo grupės rudens posėdis vyko 2014 m. rugsėjo 23 dieną.

Šio posėdžio metu Europos socialinės observatorijos (OSE) Vyresnioji politikos analitikė Rita Baeten apžvelgė sveikatos apsaugos reformas ekonominės krizės laikotarpiu.
Deja, Lietuva pagal išlaidas sveikatos apsaugai lieka priešpaskutinė ES, lenkdama tik Rumuniją. Pranešėja pasiūlė šioms šalims sveikatos apsaugai sėkmingiau naudoti ES paramą.

Kitas posėdžio klausimas – kova su skurdu Europos Sąjungoje. Buvo aptariamas ETUC pozicinis dokumentas dėl kovos su skurdu, už lygią, teisingesnę ir labiau socialiai orientuotą Europą, kuris rengiamas ETUC Vykdomojo komiteto gruodžio mėnesio posėdžiui. Dokumente teigiama, kad šiandien kas ketvirtas Europos gyventojas susiduria su skurdo rizika, didėja vaikų skurdas ir net gaunančių algas darbuotojų skurdas (in-work poverty). Skurdo mažinimui siūlomas minimalių pajamų sistemos sukūrimas pagal bendrus Europinius principus (dar ne visos ES šalys ją turi, taip pat ir Lietuva planuoja patobulinti minimalių pajamų užtikrinimo sistemą per 2014-2020 laikotarpį).

ETUI ekspertas teisininkas Stefan Clauwaert pateikė Europos komisijos specifines rekomendacijas šalims socialinės sferos srityje. Lietuvai 2014-2015 metams pateiktos 7 rekomendacijos:sureguliuoti užimtumo apsaugos įstatymus; stiprinti vyresnio amžiaus darbuotojų mokymąsi, kvalifikacijos kėlimą, gerinti amžiaus vadybą; palengvinti mokinių kelią iš mokymo įstaigų į darbinę veiklą, naudojant pameistrystę, praktinį mokymą darbo vietoje; suderinti pensinį amžių su tikėtina gyvenimo trukme; mažinti ankstyvą išėjimą į pensiją; užtikrinti socialinės apsaugos sistemų pakankamumą; užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas, ypač socialinę pagalbą. Jis pabrėžė, kad Lietuvai priėmus Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m. veiksmų planą, jo įvykdymas priklausys nuo skirto biudžeto konkrečioms priemonėms įgyvendinti, nuo sėkmingo ministerijų, savivaldybių bei visuomenės bendradarbiavimo.

Taip pat buvo svarstomi pensijų reformos klausimai, pristatyta ETUC pozicija dėl IORP II – profesinių pensijų direktyvos. Buvo pabrėžta, kad profesinės pensijos neaprėpia viso darbingo amžiaus, nes ne visą savo darbinį gyvenimą praleidžiame pas tą patį vieną darbdavį, gal būt teks pakeisti darbovietę, todėl svarbiausia pagerinti pirmosios pakopos pensijas, kurios privalo užtikrinti orią ir tinkamai aprūpintą senatvę.

Danutė Šlionskienė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!