LPSK suvažiavimo dokumentai

2014 m. gegužės 9 d., eilinio LPSK suvažiavimo metu, delegatai patvirtino šiuos dokumentus: LPSK įstatus, veiklos kryptis, kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Seimą, Vyriausybę bei darbo grupę, rengiančią teisės aktų pataisas, dėl numatomų pokyčių darbo santykių ir socialinės apsaugos srityje, rezoliuciją, dėl darbo užmokesčio sistemos bei pritarė LR Seime pasirašytam, Lietuvos švietimo profesinių sąjungų memorandumui dėl optimalaus Lietuvos švietimo finansavimo ir dėl saugios aplinkos švietimo įstaigoje bei Naftininkų profesinės sąjungos kreipimuisi į LR Seimą ir Vyriausybę dėl AB „ORLEN Lietuva“ ir Mažeikių bendruomenės ateities.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!