Pasirašytas pirmas lietuvoje nacionalinis švietimo šakos kolektyvinis susitarimas

Šia sutartimi, ŠMM ir reprezentatyviausios Lietuvoje švietimo profesinės sąjungos – LŠPS bei LŠĮPS,  susitaria dėl klausimų, susijusių su Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo, neformaliojo, specialiojo ir suaugusiųjų ugdymo įstaigomis, esančiomis Švietimo ir mokslo ministerijos reguliavimo srityje, kurie daro įtaką šiose įstaigose dirbančių darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo sąlygoms.


 


Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymu, Lietuvos Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatais. Prie jos pasirašymo socialiniai partneriai ėjo ilgą derybų, ginčų ir susikalbėjimo kelią, kol sutarimas pagaliau buvo pasiektas.


 


Socialiniai partneriai pripažįsta, kad sutarties nebuvimas švietimo sektoriuje ne tik trukdė darniam šios sistemos vystymui ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo, neformaliojo, specialiojo ir suaugusiųjų ugdymo srityse, bet ir stabdė bendrą ekonominį šalies progresą.


 


2013 m. spalio 31 d. LŠPS ir LŠĮPS, siekdamos pakeisti susidariusią situaciją, pasirašė jungtinės profesinių sąjungų atstovybės sutartį ir lapkričio 21 d. inicijavo kolektyvines derybas su ŠMM dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties pasirašymo.


 


Susitarime, kuris buvo pasiektas, socialiniai partneriai įsipareigoja, kad šalies biudžete švietimo reikmėms būtų skiriama ne mažiau kaip 6 procentai nuo bendrojo vidaus produkto, o ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo, neformaliojo bei specialiojo ir suaugusiųjų ugdymo įstaigų finansavimo tvarka būtų skaidri ir tenkintų ugdymo bei mokymo poreikius,  taip pat, kad būtų išsaugotos pradinės ir pagrindinės mokyklos kaimo vietovėse.


 


Gera naujiena mokytojams – socialinių partnerių įsipareigojimas didinti švietimo darbuotojų atlyginimus, ir kad laikas, per kurį pedagogas gali pasiekti aukščiausiąją kvalifikacinę kategoriją ir gauti maksimalų atlyginimą, neviršytų 15 metų.


 


Tarp pagrindinių tolimesnės socialinių partnerių veiklos krypčių, numatytų susitarime – švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos ir ilgalaikio jų darbo užmokesčio didinimo galimybės, kvalifikaciniai reikalavimai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimas, atestacija, priemonės pedagogų kaitai užtikrinti, tinklo kūrimo taisyklės ir kt. svarbūs klausimai.


 


Nacionalinio švietimo šakos kolektyvinio susitarimo pasirašymo akimirkos


http://www.svietimoprofsajunga.lt/naujienos/?nid.3126;/


 


 


 


Šaltinis:


http://www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!