Radijo laida „nuo algos iki algos“

Laidoje dalyvauja:


Aleksandra Leparskienė, LPSK narės, Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungų federacija


Juozas Neverauskas, LPSK narės, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas


Dainius Radzevičius, LPSK narės, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos viceprezidentas


 


Laidos tema:


Socialinės partnerystės stiprinimas: šiandienos situacija profesinių sąjungų požiūriu. Socialinio dialogo plėtra ir įtaka dirbančiojo gyvenimui Lietuvoje. Darbo sąlygų gerinimas, geresnių darbo vietų kūrimas. Patirtys įrodančios kolektyvinės sutarties naudingumą. Socialinių partnerių vaidmuo gerinant darbo sąlygas – motyvacija dirbti ir prisidėti prie darnios ekonomikos bei visuomenės raidos.


 


Laidos vedėjas – Česlovas Burba


 


Laidos galima klausytis šia saityno prieiga:


http://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrtlt  


 


Klausimus galite pateikti šiais telefonų numeriais:


(8 5) 233 1012, (8 5) 233 1013.


 


Radijo laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.


 


 


Radijo laidų koordinatorė


Kristina Rozenbergaitė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!