Dėl žiniasklaidos situacijos ir grėsmių demokratijai lietuvoje

Tokios grėsmės pastaruoju metu ypač ryškios ne tik dėl formaliai teisėtais vadinamų teisėsaugos veiksmų prieš naujienų agentūros BNS žurnalistus. Reali spaudos laisvės padėtis Lietuvos regioninėje bei nacionalinėje žiniasklaidoje – dar sudėtingesnė. Ekonomiškai ir politiškai spaudžiama žiniasklaida ir joje dirbantys profesionalūs žurnalistai šiandien vis sunkiau gali gauti ir rinkti informaciją savivaldybėse ir kitose valdžios institucijose, o tai yra neišvengiamai būtina demokratinėje visuomenėje.


Žurnalistams vis sunkiau skleisti kritišką informaciją svarbiais visuomeninio gyvenimo klausimais, o kritikai nepakantūs kai kurie vieši asmenys ar institucijos bando neteisėtai politinėmis, teisinėmis ar ekonominėmis sankcijomis spausti redakcijas.


Šiandien Lietuvoje vis dar egzistuoja privačiu kaltinimu pagrįstos kriminalinės bausmės žurnalistams net už viešų asmenų kritiką. Apie šias problemas atvirai kalba ne tik tarptautinės organizacijos, leidėjai ir žurnalistai, jos tampa akivaizdžiai matomos profesinėms sąjungoms.


Akivaizdu, kad žurnalistams tampa vis sunkiau informuoti visuomenę dėl valdžios planuojamų sprendimų bei organizuoti viešas profesionalias diskusijas svarbiausiais šalies raidos klausimais.


Netinkamu teisiniu reguliavimu šiandien neskatinama ir nepalaikoma profesionali ir etiška žiniasklaida, o politinis, ekonominis ir teisinis vietinės valdžios spaudimas vietinei spaudai bei sąžiningą konkurenciją visoje žiniasklaidoje iškreipiantis neskaidrus viešinimo pinigų skirstymas ir valdžios įstaigų faktinis turinio kontroliavimas dalyje žiniasklaidos, kelia rimtą grėsmę žurnalistikos nepriklausomumui.


 


Todėl Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija palaiko profesionalios žurnalistų ir leidėjų bendruomenės iniciatyvą, kuo skubiau keisti teisinį reguliavimą, kuris turėtų vadovautis tarptautiniais standartais, užtikrinančiais žiniasklaidos pliuralizmą, spaudos ir žodžio laisvę.


 


 


Artūras Černiauskas


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!