Lšps taryba kitoms profesinėms sąjungoms pateikė bendradarbiavimo ir vienijimosi planą

Pasitarime  netrūko emocijų ir aistrų. Buvo išsakyta daug nuoskaudų, prisimintos jau į istoriją nuėjusios akimirkos, kalbėta apie dabartinę mokytojų skaldymo veiklą. LŠPS tarybos nariai A. Navickui uždavė daug klausimų, į kuriuos nebuvo atsakyta. Šiaulių švietimo profesinės sąjungos pirmininkė Rasa Jasmontienė konkrečiai paklausė, kodėl viešai kalbama apie vienybę, o paslapčia rašomi šmeižikiški laiškai, platinami Šiaulių miesto tarybos nariams. „Kodėl Šiaulių mieste priešinami mokytojai? Jei siūlote vienytis ar bendradarbiauti, tai kodėl kenkiate šiauliečiams mokytojams?“ – Rasos Jasmontienės klausimai liko be atsako.


Visus šokiravo LŠDPS pirmininko juokelis, kad organizacija vienija 1,5 mln. narių. Net kelis kartus paklaustas A. Navickas neišdavė profesinės sąjungos narių skaičiaus. „Nutariam vienytis, sudarom derybų grupę, tada pasakysim viską ir apie narystę, ir apie finansus“, – kalbėjo naujasis LŠDPS pirmininkas. LŠPS tarybos nariams tokia pozicija nebuvo priimtina. „Nei vienijimasis, nei bendradarbiavimas be pasitikėjimo nėra įmanomas. Pasitikėjimas yra žlugęs. Norint jį atkurti, būtina kalbėti atvirai ir veikti sąžiningai“, – akcentavo ne vienas LŠPS tarybos narys.


Buvo pasigesta konkretaus švietimo profesinių sąjungų vienijimosi plano. Lyg ultimatumas skambėjo A. Navicko nuostata: arba vienijamės, arba kovojam tarpusavy. LŠPS tarybos narių siūlymai iš pradžių bendradarbiauti, o vėliau vienytis nesulaukė A. Navicko kolegų pritarimo. „Ar vienybės deklaravimas, tačiau nenoras bendradarbiauti nėra tik žaidimas viešumui?“, – klausė LŠPS pirmininko pavaduojas Erikas Gaigalas.


Vis dėlto pasitarimas nesibaigė visiška nesėkme. LŠPS tarybos nariai suformulavo kolegoms 5 žingsnių pasiūlymą: 1 žingsnis – profesinių sąjungų veikloje laikytis tokių principų: nemeluoti, nešmeižti, nevilioti narių, neskatinti priešpriešos, nekonkuruoti, derinti veiksmus; 2 žingsnis – pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą; 3 žingsnis – įsteigti jungtinę švietimo profesinių sąjungų atstovybę; 4 žingsnis – susijungti į profesinių sąjungų federaciją; 5 žingsnis – susilieti į vieningą organizaciją. 


LŠDPS pirmininkas A. Navickas pažadėjo, jog profesinė sąjunga apsvarstys šiuos pasiūlymus. 


 


 


LŠPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!