Susitikimas su eesrk pirmininku

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai Lietuvos Respublikos trišalėje (ekonominėje socialinėje) taryboje atstovauja:


Artūras Černiauskas – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas


Gražina Gruzdienė – Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė


Aleksandras Posochovas – Lietuvos paslaugų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas


 


Apie EESRK


 


1957 m. įsteigtas EESRK yra Europos Sąjungos patariamasis organas, konsultuojantis didžiąsias ES institucijas: Europos Komisiją, Europos Sąjungos Tarybą ir Europos Parlamentą. Konsultuoja rengdami nuomones dėl siūlomų ES teisės aktų ir nuomones savo iniciatyva temomis, kurias, jų manymu, reikėtų svarstyti. Viena pagrindinių užduočių – būti „tiltu“ tarp ES institucijų ir organizuotos pilietinės visuomenės. Padedame stiprinti pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį užmegzdami struktūruotą dialogą su šiomis grupėmis ES valstybėse narėse ir kitose pasaulio šalyse.


 


Komiteto nariai atstovauja įvairiems savo šalių ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams interesams. Jie dirba trijose grupėse: darbdavių, darbuotojų ir įvairių interesų (pastarąją sudaro žemdirbių, vartotojų, aplinkosaugos, šeimos organizacijų, NVO atstovai ir pan.). Taigi EESRK nariai tiesia tiltą tarp ES ir valstybių narių pilietinės visuomenės organizacijų.


Daugiau informacijos čia: www.eesc.europa.eu


 


 


LPSK informacija


www.lpsk.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!