Radijo laida „nuo algos iki algos“

Laidoje dalyvauja:


Irena Petraitienė, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė


Snieguolė Andruškaitė-Mikaliūnienė, LR žemės ūkio ministerijos profesinės sąjungos pirminės grupės pirmininkė


Laimonas Dieninis, LR žemės ūkio ministerijos profesinės sąjungos pirminės grupės narys


 


Laidos tema:


Socialinė partnerystė Lietuvoje. Kaip socialinė partnerystė įtakoja darbo sąlygas? Socialinės partnerystės ir darbo sąlygų sąsajos valstybės tarnautojų sferoje. Socialinių partnerių vaidmuo gerinant darbo sąlygas – motyvacija dirbti ir prisidėti prie darnios ekonomikos bei visuomenės raidos.


Reali valstybės tarnautojų situacija Lietuvoje profesinių sąjungų požiūriu. Valstybės tarnyba Lietuvoje – kokia ji šiandien? Neteisėti atleidimai iš darbo ir atsakomybė už tai.


Profesinės sąjungos – kaip pagrindinė socialinio dialogo forma valstybės tarnyboje.


Galimi įstatyminės bazės, reglamentuojančios valstybės tarnybą, pakeitimai.


 


 


Laidos vedėjas – Česlovas Burba, Madona Lučkaitė Katalynienė


 


Laidos galima klausytis šia saityno prieiga:


http://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrtlt  


 


Klausimus galite pateikti šiais telefonų numeriais:


(8 5) 233 1012, (8 5) 233 1013.


 


Radijo laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.


 


 


Radijo laidų koordinatorė


Kristina Rozenbergaitė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!