Konferencija „išmanioji pramonės politika – raktas į ekonomikos augimą. perspektyvos artėjant lietuvos pirmininkavimui es tarybai.“

Konferencijos tikslas – įvertinti Europos Komisijos komunikate „Stipresnė Europos pramonės politika augimui ir ekonomikos atsigavimui.“ siūlomas pramonės atgaivinimo priemones ir aptarti geriausius būdus, kaip jas įgyvendinti praktikoje.


Konferencijos dalyviai diskutuos apie pramonės vaidmenį ir jos ateities viziją Lietuvoje ir ES. Dėmesio centre bus diskusijos trimis pagrindiniais klausimais – išmanaus reguliavimo, klimato ir energetikos politikos ir protingosios specializacijos. Diskusijose dalyvaus aukšti ES institucijų pareigūnai, Lietuvos vyriausybės atstovai, Lietuvos ir ES šalių verslo lyderiai, politikai, mokslininkai ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas.


Europos socialinių ir ekonominių reikalų komitetas, gausiai atstovaujamas šioje konferencijoje, rengia nuomonę dėl minėto Komisijos komunikato ir artimiausiu metu pateiks savo rekomendacijas ES institucijoms.


 


 


Konferencija vyks viešbutyje „Kempinski Hotel Cathedral Square“ (Universiteto gatvė 14, Vilnius). 


 


   


LPSK informacija


www.lpsk.lt