Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininke vienbalsiai išrinkta loreta soščekienė

Suvažiavimo dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas, Vidaus reikalų ministro patarėja Liucija Borusevičienė, Vadovybės apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas, pulkininkas-leitenantas Paulius Nemira, laikinai direktorės pareigas einanti Sveikatos priežiūros tarnybos prie LR VRM Olga Kilkinova, Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos pirmininkas Stasys Bunokas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Juozas Neverauskas, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė. 


 


Suvažiavime taip pat dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM vado pavaduotojas, pulkininkas Antanas Montvydas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas, pulkininkas Vygandas Kurkulis, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Štabo Bendrųjų reikalų valdybos viršininkė Jolanta Bružaitė, Kalėjimų departamento Teisės ir personalo skyriaus viršininkė Erika Vaivadienė, Lietuvos radijo ir televizijos kūrybinių darbuotojų profesinio susivienijimo pirmininkė Diana Vipartienė, organizacijos LPSK jaunimas pirmininkė Goda Neverauskaitė, Kauno policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algimantas Laukaitis.


 


„Labai džiugu, kai tenka dirbti su Jūsų profesinės sąjungos atstovais. Visada yra pateikiami argumentuoti pasiūlymai ir pastabos, visa informacija būna aiškiai išdėstoma. Linkiu jūsų profesinei sąjungai toliau dirbti taip užtikrintai ir našiai, suformuoti stiprią komandą ir siekti užsibrėžtų tikslų“, – linkėjo Lietuvos Respublikos Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas.

Paulius Nemira džiaugėsi, kad yra užmegztas dialogas su Vadovybės apsaugos departamento profesine sąjunga ir yra klausomasi abiejų pusių. „Dažnai yra išgirstama nuomonė, kad profesinės sąjungos supriešina darbdavį su darbuotoju. O taip neturėtų būti: profsąjungos turi žinoti, jog darbdavys atstovauja savo organizacijos interesams. Darbdavys, savo ruožtu, taip pat turi pasitikėti ir profesine sąjunga, nes ji atstovauja tai pačiai organizacijai“, – teigė Vadovybės apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas, pulkininkas-leitenantas P.Nemira.

Suvažiavime dalyvavo kolegos iš užsienio: Moldovos Respublikos profsąjungos „Demnitate“ pirmininkas Michail Lashcu, Latvijos policijos profesinės sąjungos prezidentas Agris Sūna, Bulgarijos Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų profesinių sąjungų federacijos valdybos vice-prezidentas Iliya Kuzmanov ir valdybos narys Georgi Anastasov.


 


„Bulgarijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų profesinių sąjungų federacijos bendradarbiavimas su LVRSRPS jau tapo tradiciniu. Parama, kurios sulaukėme mūsų protestų metu, dalyvavimas tarptautinėse Europos Sąjungos policijos organizacijų konferencijose ir seminaruose, padarė mus daugiau nei partneriais. Mes tikime, kad su laiku ši draugystė taps vis stipresnė, o bendras darbas – produktyvesnis, nes kartu mes galime labai daug“, – sveikinimo žodį sakė Bulgarijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų profesinių sąjungų federacijos valdybos vice-perzidentas Iliya Kuzmanov.


 


Leonarda Bivainienė, VRS respublikinės ligoninės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, džiaugėsi matanti veiklos gerėjimą, atkreipė dėmesį, kad profesinės sąjungos turi susivietyti ir būti tarsi vienas kumštis, nes tik taip galima pasiekti dar daugiau teigiamų rezultatų.


 


Olegas Rimanas, Lietuvos kriminalinės policijos biuro profesinės sąjungos pirmininkas, akcentavo kriminalinėje policijoje egzistuojančias problemas: ilgas darbo valandas, pareigūnų trūkumą, asmeninio gyvenimo praradimą, išėjusių į pensiją pareigūnų likimą. „Kas tada lieka? Tik profesinė sąjunga ir kriminalinės policijos veteranų asociacija, kurios stengiasi padėti kaip galėdamos“, – teigė pirmininkas.


 


Jovita Kupstienė, Naujosios Akmenės VRS darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, džiaugėsi, kad jų maža profsąjunga buvo priimta į LVRSRPS ir visada buvo stengtąsi padėti: „Mes esame maža organizacija, kuriai veiklos pradžioje viskas buvo baugu, bet, padedami stipresnių organizacijų, po truputį judame į priekį ir tikime profesinės sąjungos ateitimi“, – teigė pirmininkė.


 


Laimutė Narkienė džiaugėsi suburta buvusių pareigūnų asociacija „Tautos skydas”, kuri padeda patruliams gatvėse, užtikrina saugumą Panevėžio miegamuosiuose rajonuose. „Mes įrodėme, kad viskas yra įmanoma. Reikia tik noro, tad atstatome krūtines į priekį ir einame tiesiai”.


 


Suvažiavimo metu pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Moldovos Respublikos profesine sąjunga „Demnitate“. „Ši sutartis nieko bendro neturi su draugyste tarp dviejų šalių, ji jau seniai yra. Ši sutartis tik teisiškai įtvirtina dviejų šalių bendradarbiavimą profesinių sąjungų vystymosi labui. Šalys įsipareigoja padėti viena kitai iškilus įvairiems klausimais ir tarpusavyje dalintis savo patirtimi“, – teigė Moldovos Respublikos profsąjungos „Demnitate“ pirmininkas Michail Lašku.


 


Patvirtinus naujus įstatus, buvo pakeistas Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pavadinimas į Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federaciją. Federacijos pirmininke vienbalsiai buvo išrinkta Loreta Soščekienė, iki šiol vadovavusi organizacijai ketverius metus. Suvažiavimo metu patvirtinti du pavaduotojai: pavaduotoju Bendriesiems reikalams tapo Robertas Pranckūnas, pavaduotoja Policijos veiklai – Jurgita Kuzmičiūtė. Kiti du pavaduotojai bus išinkti artimiausio tarybos posėdžio metu. Suvažiavimo metu buvo patvirtinta rezoliucija (kurios tekstą galite rasti paspaudę čia).


 


 


NUOTRAUKOS:


http://www.vrsps.lt/apie-mus/nuotrauku-galerija/renginiai/2718-2013-suvaiavimas


 


 


 


LTPF informacija


www.vrsps.lt