Radijo laida „nuo algos iki algos“

Laidoje dalyvauja:


Artūras Černiauskas – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas


Romas Turonis – LPSK narės, Lietuvos švietimo profesinių sąjungų pirmininko pavaduotojas, mokymų vadovas


 


Laidos tema:


Kertiniai akmenys  skatinant ir stiprinant socialinio dialogo raidą Lietuvoje. Kas daro įtaką teigiamam požiūriui į profesines sąjungas? Kolektyvinių derybų svarba: darbo sąlygų gerinimas (problemų nustatymas, socialinių partnerių komunikavimas visais įmonės lygmenimis). Socialinės atsakomybės integravimas į įmonės strategiją. Geresnių darbo vietų kūrimas. Bendra darbo rinkos situacija, užmokesčio problemos.


Socialinių partnerių vaidmuo gerinant darbo sąlygas – motyvacija dirbti ir prisidėti prie darnios ekonomikos bei visuomenės raidos.


 


Laidos vedėjas – Česlovas Burba, Madona Lučkaitė Katalynienė


 


Laidos galima klausytis šia saityno prieiga:


http://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrtlt  


 


Klausimus galite pateikti šiais telefonų numeriais:


(8 5) 233 1012, (8 5) 233 1013.


 


Radijo laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.


 


 


Radijo laidų koordinatorė


Kristina Rozenbergaitė