Radijo laida „nuo algos iki algos“

Laidoje dalyvauja:


Virginija Apanavičienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, profesinės sąjungos pirmininkė


Vytautas Stundžia, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos mokytojas, profesinės sąjungos pirmininkas


 


Laidos tema:


Socialinio dialogo stiprinimas Lietuvos švietimo profesinės sąjungos nuomone. Kodėl Švietimo ir mokslo ministerija užmiršo tartis su socialiniais partneriais rengdama priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarką? Dėstytojų ir mokytojų požiūris.


 


Laidos vedėjas – Česlovas Burba, Madona Lučkaitė Katalynienė


 


Laidos galima klausytis šia saityno prieiga:


http://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrtlt  


Klausimus galite pateikti šiais telefonų numeriais: (8 5) 233 1012, (8 5) 233 1013.


 


Radijo laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.


 


 


Radijo laidų koordinatorė


Kristina Rozenbergaitė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!