Tartasi dėl minimalios algos diferencijavimo

Posėdyje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Trišalės tarybos nariai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Žemės ūkio, prekybos, pramonės ir amatų rūmų, profesinių sąjungų atstovai (N. Turčinavičienė – Lietuvos darbo federacijos (LDF) pirmininko pavaduotoja, A. Posochovas – Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, A. Zvicevičius – Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga, konsultantas darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais, A. Jašinskienė – LPS „Solidarumas“ pirmininkė, K. Krupavičienė – LPS „Solidarumas“ atsakingoji sekretorė).

Posėdžiui pirmininkavo D. Arlauskas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos (LVDK) generalinis direktorius.

 

Darbo grupės prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos dėl minimalios mėnesio algos (MMA) taikymo pirmininku išrinktas Danas Arlauskas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius.

 

Nutarta: pavesti Trišalės tarybos sekretoriatui surinkti šią informaciją iš Lietuvos statistikos departamento:

kokiose ūkio šakose nustatytas mažiausias vidutinis atlyginimas; kiek konkrečioje ūkio šakoje, regione ir pagal darbuotojų grupes mokama MMA ir kiek – vidutinis atlyginimas.

 

Prašyti Lietuvos statistikos departamento ir socialinių partnerių pateikti šią informaciją: kiek būtų įmonių, kurios patirtų nuostolių ar galimų grėsmių dėl MMA padidinimo; koks procentas įmonių dirba pelningai ir koks nuostolingai (pagal regionus, šakas ir įmonių dydį).


 


Pasiūlyti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (VSDFV) ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikti informaciją, kiek į šias institucijas per praėjusį krizinį laikotarpį kreipėsi smulkaus ir vidutinio verslo įmonių ir pasinaudojo mokesčių atidėjimo ir sankcijų netaikymo galimybėmis.


 


Pasiūlyti regioninėms trišalėms taryboms apsvarstyti klausimą dėl išlygų taikymo, susijusio su MMA padidinimu, smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, įvertinant šias galimybes: taikyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnyje numatytas išlygas dėl atskiroms ūkio šakoms, regionams ar darbuotojų grupėms numatyto galimo skirtingų MMA dydžių nustatymo ir apsvarstyti galimybę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos ar Sodros teritorinių skyrių sudaryti komisijas iš socialinių partnerių, kurios svarstytų galimybes rekomenduoti taikyti mažesnį MMA įmonėms, kurios kreiptųsi; vadovautis galiojančių teisės aktų nuostatomis dėl mokesčių atidėjimo ir sankcijų netaikymo.

Kitą LR trišalės tarybos darbo grupės posėdį planuojama surengti sausio 11 dieną.


 


 


parengta pagal LRTT protokolą

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!