Seimo narė m. a. pavilionienė lšps nariams palinkėjo būti maištininkais

M. A.  Pavilionienė, aptardama Vyriausybės programą, apgailestavo, kad neturėjo galimybės dalyvauti ją rengiant, todėl programoje nemažai abstrakčių siekių ir nekonkrečių tikslų. Programoje yra netgi prieštaraujančių normų. „Matosi, kad koalicijos partijų atstovai į programą sumetė rinkimų šūkius per daug nesigilindami į esmę“, – kalbėjo Seimo narė.


Tačiau vienas dalykas turėtų būti kitoks – programoje įrašytas Vyriausybės įsipareigojimas visus klausimus derinti su interesų grupėmis, tarp jų ir su profesinėmis sąjungomis. Tarybos narius tokia nuostata tenkina, nes buvusiam ministrui liberalui Gintarui Steponavičiui buvo būdinga laužyti susitarimus arba stumti sprendimus nesusitarus, tai ne kartą buvo pareiškusi Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS). Tarimosi ir susitarimo kultūra buvusiam ministrui buvo svetima.


Siekiant keisti buvusią praktiką, Seimo narė pasiūlė deleguoti LŠPS atstovą dalyvauti LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdžiuose, kuriuose bus svarstomi mokytojams svarbūs klausimai. Be to, M. A. Pavilionienė pasisiūlė tarpininkauti, jei naujasis ministras seks pirmtako pėdomis ir užmirš puoselėti tarimosi kultūrą.


Diskusijose buvo aptarti šiuo metu mokytojams svarbiausi klausimai: mokyklų finansavimo ir mokinio krepšelio metodika, mokinių skaičiaus klasėje mažinimas, mokyklų vadovų kompetencija, išansktinės mokytojų pensijos reikalai. Kalbėta apie darbdavių organizacijos švietime problemą ir socialinio dialogo sistemą.


LŠPS taryba patvirtino profesinės sąjungos veiklos gaires 2013 metams.


 


LŠPS informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!