Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijai vadovaus bronius bučelis

LKADPF suvažiavimo metu vyko suvažiavimo komisijų rinkimai, federacijos tarybos darbo ataskaitą pateikė federacijos pirmininkas Artūras Navaitis, kontrolės komisijos ataskaitą pristatė pirmininkė Jovita Jančiauskienė, apsvarstytas ir priimtas LKADPF įstatų projektas, pirmininko, pirmininko pavaduotojų rinkimai.


Pateikdamas ataskaitą, LKADPF pirmininkas Artūras Navaitis paminėjo, kad surengti 3 seminarai ir pripažino, jog per vadovavimo laikotarpį nesugebėjo suburti komandos. Padėkojo dalyvavusiems sąskrydyje Marijampolėje „Gintaro“ vaikų stovykloje. Pirmininko nuomone, reikia keisti federacijos įstatus ir pripažino, kad kaip pirmininkas, savo darbą vertina kritiškai.


Suvažiavime kalbėjęs Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas paminėjo, kad šakinei organizacijai neužtenka per 3 metus surengti tris seminarus, būtina domėtis kitų organizacijų veikla. Kabėjo apie organizacijos tikslus ir poreikius stiprinant LPSK veiklą. Naujam išrinktam pirmininkui palinkėjo sėkmės sprendžiant organizacijų problemas.


LKADPF suvažiavimo dalyviai svarstė ir papildė įstatus. Kontrolės komisijos pirmininkė Jovita Jančiauskienė išsakė daug kritinių pastabų dėl finansinės apskaitos tvarkymo.


Vyko LKADPF pirmininko rinkimai. Slaptai balsuojant dalyvavo 22 delegatai. Suskaičiavus slapto balsavimo rezultatus, už Artūrą Navaitį – 8 balsai, 14 – už Bronių Bučelį.


Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Aldona Gruzdienė paskelbė, kad 4-erių kadencijai, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijos pirmininku išrinktas Bronius Bučelis.


Pavaduotojais išrinkti: Žydrūnas Ulevičius – Marijampolės regioninių kelių  profsąjungos pirmininkas ir Andriejus Rakickis UAB „Ukmergės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkas.


 


Tarp 24 suvažiavimo dalyvių: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijos pirmininkas Artūras Navaitis, UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, pirmininko pavaduotojas Ignas Brazauskas, Tauragės regioninių kelių profsąjungos pirmininkė Veronika Jankauskienė, komiteto narė Aldona Gruzdienė, UAB „Ukmergės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkas Andriejus Rakickis, UAB „Utenos autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkė Natalija Šakilienė, komiteto narė Aldona Saščenevojenė, Ukmergės regioniniai keliai  profsąjungos atstovai Vilmantas Griškevičius, Antanas Krukelis, UAB „Kautra“ profsąjungos pirmininkė Vida Žudikova, komiteto narys Jonas Juskevičius, Marijampolės regioniniai keliai pirmininkas Žydrūnas Ulevičius, kontrolės komisijos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, kiti profesinių sąjungų nariai.


  


 


 


 


 


 


 


 


Lietuvos kelių ir autotransporto


darbuotojų profsąjungos informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!