Lr trišalės tarybos švietimo komitete pristatyti ir aptarti lšps reikalavimai

LŠPS pirmininkas Audrius Jurgelevičius komiteto narius informavo, jog LŠPS pradėjo teisines kolektyvinio ginčo procedūras ir reikalauja sudaryti bendrą su ŠMM taikinimo komisiją. 


Posėdyje taip pat buvo aptartas  naujas Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos projektas. Dėl koncepcijos reikalingumo ir jo turinio kilo daug diskusijų. Viceministras V. Bacys informavo, kad šio dokumento priėmimas nėra forsuojamas, nes „ministerija orientuojasi ne į procesą, bet į rezultatą,“  todėl šis – jau antras –  projekto variantas nėra galutinis ir iki kovo 1d. ŠMM ministerijai galima pateikti siūlymus, taip atsiras jau trečias projekto variantas. Po to dar vyks konsultacijos ir diskusijos.


Viceministras prisipažino, kad koncepcijos įgyvendinimui dali sutrukdyti nestabili šalies finansinė situacija. A. Jurgelevičius pažymėjo, kad profesinė sąjunga neatsisakys reikalavimo, jog koncepcija gali būti priimta tik sutarus su mokytojų atstovais. 
Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo komiteto nariai nediskutavo, nors toks klausimas buvo įtrauktas į darbotvarkę. Nutarta nedubliuoti ŠMM sudarytos darbo grupės ir palaukti grupėje pasiektų rezultatų.


Posėdžio pabaigoje išrinktas kitas LR Trišalės tarybos švietimo komiteto pirmininkas. Buvo nuspręsta, kad kitą pusmetį komitetui pirmininkaus ŠMM viceministras V. Bacys.


 


 


LŠPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!