Lpsk lankėsi kandidatai į tdo vadovo postą

Jungtinių Tautų Organizacijos sistemoje įkurta TDO yra sukūrusi unikalią trišalę struktūrą, kurios valdyme, lygiomis teisėmis dalyvauja darbuotojų ir darbdavių bei valstybės valdymo institucijų atstovai. 183 pasaulio šalys, tarp jų ir Lietuva – TDO narės. 2011–2014 metų laikotarpiu, Lietuvos Vyriausybė yra šios organizacijos vykdomojo organo – TDO Valdymo tarybos nare, todėl galės dalyvauti renkant naująjį generalinį direktorių, nes TDO generalinis direktorius Juan Somavia baigia trečiąją kadenciją šiame poste.


 


Susitikimų su naujaisiais kandidatais metu, aptartus bendradarbiavimo aspektus, abu atstovai komentavo panašiai – Tarptautinė darbo organizacija (TDO) – unikali trišalė organizacija, privalanti dirbti priimtiniausia trišalės partnerystės forma – darbdaviai, valstybė, profesinės sąjungos.


 


Vienas svarbiausių TDO uždavinių – tarptautinių darbo standartų nustatymas ir jų įgyvendinimas. Tai Konvencijų ir Rekomendacijų priėmimas trišalėse TDO konferencijose ir jų taikymas šalyse narėse. Problematiškas TDO Konvencijų ratifikavimas ir jų taikymas šalyse. Vyriausybės skiria labai mažai dėmesio, kad šių konvencijų turinys būtų aiškinamas visuomenei plačiau, todėl reikėtų bendresnio pobūdžio normų, kad taikymas prie šalyse galiojančių teisės aktų taptų paprastesnis.


 


Dar vienas opus daugelio šalių klausimas – ilgai nagrinėjami skundai dėl pažeidžiamų darbuotojų teisių, todėl būtina koreguoti struktūras, kad į gautus skundus būtų reaguojama kuo operatyviau, o ne taip, kaip vyksta šiuo metu. Iškelta ir dažnesnių TDO ekspertų vizitų, seminarų, konferencijų Baltijos šalyse problema.   


 


Aktualu, kad vis dar labai dažni atvejai pasaulyje, kai profesinių sąjungų aktyvistai yra persekiojami, žūsta, todėl reikia kardinalių žingsnių, kad ši situacija būtų keičiama. Prisiminta vis dar aktuali moterų teisių pažeidimo darbo rinkoje problema, todėl reikia rimtų sprendimų, kad situacija gerėtų.


 


Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) remia savo kandidatą Guy Ryder, kuris 8 metus dirbo ITUC generaliniu sekretoriumi, yra įgijęs 30 metų darbo su TDO patirtį. Gye Ryder šiuo metu užima TDO vykdomojo direktoriaus ir generalinio direktoriaus pavaduotojo postus.


 


 


 


LPSK informacija


www.lpsk.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!