Trišalės tarybos posėdis prie lietuvos darbo biržos

Patvirtinus posėdžio darbotvarkę, svarstyti šie klausimai:


Lietuvos darbo biržos Darbo išteklių skyriaus l.e. vedėjo pavaduotojo pareigas einanti Donata Šlekytė pateikė pranešimą, kuriame aptartos 2012-ųjų metų prognozės.


Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vyresnioji specialistė Romualda Kavaliauskienė pristatė išdavimo sąlygas, licencijų formaliojo profesinio mokymo programas vykdyti.


Ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėjas Linas Kadys pristatė kvalifikacijų žemėlapį, kuris būtų skirtas prognozuojant vidutinės ir ilgalaikės trukmės žmogiškuosius išteklius.


 


 


LPSK Trišalėje taryboje prie Lietuvos darbo biržos atstovauja Janina Matuizienė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė


 


 


LPSK informacija


www.lpsk.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!