Veiklos grupės es valstybėse rengs planus kaip didinti užimtumą

Vienas iš pasiūlymų, kuriuos Komisijos Pirmininkas p. Barroso pateikė Europos Vadovų Tarybai, – įsteigti veiklos grupes aštuoniose valstybėse narėse, kuriose jaunimo nedarbo lygis daug didesnis nei ES vidurkis, t. y. Lietuvoje, Ispanijoje, Graikijoje, Slovakijoje, Italijoje, Portugalijoje, Latvijoje ir Airijoje.


Kiekvienos iš šių šalių veiklos grupę sudarys Komisijos, šalies valdžios institucijų ir socialinių partnerių atstovai.


Kiekvienos grupės tikslas – iki balandžio vidurio parengti tikslingą planą, kuris būtų įtrauktas į nacionalinę reformų programą ir kuriame kiekviena valstybė narė išdėstytų ekonomikos politikos prioritetus Europos semestro kontekste.


2012 m. sausio 31 d. p. Barroso šių aštuonių valstybių narių vyriausybių vadovams nusiuntė raštus, kuriuose išdėstė siūlomus veiksmus:
– nacionalinės valdžios institucijos paskiria asmenį ryšiams,
– Europos Komisijos atstovai atvyksta į šalį vasario mėn. ir 
– nustatomos jaunimo užimtumo plano ir paramos mažoms bei vidutinėms įmonėms sistemų nuostatos, kurių vykdymą galima paspartinti arba kurioms vykdyti būtų galima skirti dar nepanaudotas valstybei narei numatytas struktūrinių fondų lėšas.


 


 


Pijus Girdziušas


Cv.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!