Vilniaus oro uoste nauja kolektyvinė sutartis

Kai naujoji uosto vadovybė beveik prieš trejetą metų perėmė valdymą, paveldėjo 5 mln. litų skolos ir kolektyvinę sutartį, kurioje buvo numatyta socialinių garantijų darbuotojams už daugiau nei 150 tūkst. litų. „Šia sutartimis mums pavyko susiderėti dėl 100 tūkst. litų, manau, kad neblogai esant tokiai situacijai valstybėje. Liko nemažai punktų, dėl kurių nesutarėm. Sutartis pasirašyta metams su galimybe pratęsti dar metams, jei abiem pusėms tai tinka. Taip pat sutarta, kad reikalui esant ar kilus tam tikriems klausimams, mes galėtume įvesti kažkokių pataisų“, – pasakoja R.Pranckūnas. Tai pravers, kai, pavyzdžiui, pradės gerėti oro uosto finansinė situacija, juolab kad iš vadovų girdėti optimistinių gaidų šių metų prognozėse.


Nuo 2010 m. buvo vykdoma oro uosto reorganizacija ir iš maždaug 950 darbuotojų beliko tik apie 350. Pasak pirmininko, didžioji dauguma išėjo šalių sutarimu, darbuotojams buvo sumokėtos išeitinės kompensacijos, ypač didelių ginčų nebuvo kilę. Tačiau kai kuriuose padaliniuose pertvarka, anot jo, buvo vykdoma skubotai ir iki galo nepasirengus.


Štai Aviacijos saugumo departamente buvo sujungtos dvi tarnybos: patrulinė ir keleivių patikros. „Tai yra visiškai skirtingos tarnybos, todėl žmonėms, iš patrulinės tarnybos atėjusiems į keleivių patikros tarnybą, buvo labai sunku. Vienas žmogus net buvo nubaustas atleidimu iš darbo, nes padarė grubią klaidą, bet tik dėl to, kad jis nebuvo tinkamai paruoštas darbui“, – teigia pašnekovas.


Atleidus darbuotojų labai išaugo krūvis likusiems, ypač dabar, kai padaugėjo skrydžių iš Vilniaus. Profsąjungos pirmininko teigimu, dabar vienas žmogus atlieka dviejų-trijų darbą. Deja, atlyginimai nepakilo, o esant nedidelei narystei profsąjunga (šiuo metu 51 narys) neturi svarios jėgos derybose dėl darbo užmokesčio kėlimo. „Sulaukiam priekaištų ir iš darbdavių, sako jūsų mažuma, o kalbate už visus. Sudėtinga tokioje situacijoje, bet esame optimistai ir rankų nenuleidžiame“, – sako nuo praeitų metų balandžio mėnesio Tarptautinio Vilniaus oro uosto profesinei sąjungai vadovaujantis R.Pranckūnas. Jis, beje, šiuo metu oro uoste jau nebedirba.


 


 


Šaltinis:


www.lpsdps.com


 


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!