Įvyko darbdavių ir darbuotojų atstovų pasitarimas

Susitikimo metu apsvarstytas LR Vyriausybės pateiktas trišalio susitarimo projektas 2012 metams ekonominiais ir socialiniais klausimais, jo prasmė ir nauda darbuotojams bei darbdaviams. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovai pateikė siūlymus dėl trišalio susitarimo projekto bei siūlomų LR darbo kodekso pataisų.
Susitarta, kad socialiniai partneriai per savaitę pateiks konkrečius siūlymus trišaliam susitarimui.


Diskutuojant dėl Darbo kodekso pakeitimų, sutarta, kad šalys sudarys ir pateiks šiuo metu svarbiausių spręstinų darbo santykių problemų sąrašą.


Profesinių sąjungų atstovai pasiūlė darbdavių organizacijoms atsiimti siūlomą Darbo kodekso pakeitimų paketą.


 


Susitikime dalyvavo visų nacionalinių profesinių sąjungų centrų atstovai, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, LR žemės ūkio rūmų, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai (antrą kartą susitikime nebuvo Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos atstovų).

Kitą LR trišalės tarybos atstovų susitikimą numatoma surengti 2011 m. lapkričio 15 d. 14 valandą. 


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai LR trišalėje taryboje atstovauja Algirdas Kvedaravičius – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas, Gražina Gruzdienė – Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė, Aldona Baublytė – Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga pirmininkė.


 LPSK informacija


www.lpsk.lt